6976 Computer Cluster Administration

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search
6976 Computer Cluster Administration
Fagnummer: 6976
Fagnavn: Computer Cluster Administration
Varighed: 2,0 uger uge(r)
Lokal Udd. plan: Lokal uddannelsesplan
Materialer: Kursus indhold
Gældende: 03-08-2010 og fremefter
Ordning: Version 8-2010
Version 8: IT-Supporter
Målpinde
1: Eleven kan beskrive forskellige former for Computer Cluster-løsninger, herunder High Performance Computing, Load Balancing og High Availability Clustre.
2: Eleven kan beskrive forskellige Cluster Topologier.
3: Eleven kan beskrive hvilke kriterier, der indgår ved valg af beregningsenheder, herunder MIPS, IO performance (hukommelse og busser), cache og antal kerner.
4: Eleven kan beskrive hvilke kriterier, der indgår ved valg af Cluster-netværk.
5: Eleven kan beskrive hvilke kriterier, der indgår ved valg af Storage-løsning, herunder kapacitet, båndbredde og Latency.
6: Eleven kan beskrive forskellige serverrums-løsninger, herunder strømbehov og distribution, køling og udformning af serverrum.
7: Eleven har kendskab til Linux som OS for High Performance Computer Cluster.
8: Eleven kan anvende automatiseret installation af OS på beregningsenheder.
9: Eleven kan anvende Services på Management Nodes, herunder NTP DHCP DNS, Remote-Access, og Schedulingssoftware.
10: Eleven kan beskrive typiske problemstillinger ved programmering af parallelle Applikationer på Cluster.
11: Eleven kan deltage i administrationen af Cluster-løsninger, og kan herunder anvende software til monitorering af Clustre.
IT-Supporter Version 8
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Valgfri
Niveau: Avanceret
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.