6977 Computer Cluster Programmering

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search
6977 Computer Cluster Programmering
Fagnummer: 6977
Fagnavn: Computer Cluster Programmering
Varighed: 2,0 uger uge(r)
Lokal Udd. plan: Lokal uddannelsesplan
Materialer: Kursus indhold
Gældende: 03-08-2010 og fremefter
Ordning: Version 8-2010
Version 8: Datatekniker-infrastruktur
Målpinde
1: Eleven kan beskrive forskellige former for Computer Cluster-løsninger, herunder High Performance Computing, Load Balancing og High Availability Clustre.
2: Eleven kan beskrive forskellige Cluster Topologier (ex Beowulf og GPU).
3: Eleven kan beskrive hvilke kriterier, der indgår ved valg af beregningsenheder, herunder MIPS, IO performance (hukommelse og busser), cache og antal kerner.
4: Eleven kan beskrive hvilke kriterier, der indgår ved valg af Cluster-netværk.
5: Eleven kan beskrive hvilke kriterier, der indgår ved valg af Storage løsning, herunder kapacitet, båndbredde og Latency.
6: Eleven kan beskrive hvilke OS og filsystemer, som er anvendelige til Cluster opbygning.
7: Eleven kan beskrive forskellige metoder til automatisering af installationen af OS/Image på beregningsnodes.
8: Eleven kan anvende scripts til parallelisering af pinligt parallelle algoritmer.
9: Eleven kan anvende programmeringssprogene C/C++ eller tilsvarende, med en tilhørende paralleliseringsudvidelser (f.eks. OpenMPI eller CUDA) til parallelisering af tæt koblede, men simple algoritme-systemer på et givet High Performance Cluster.
10: Eleven kan anvende Benchmarking til analyse af Performance og til vurdering af Speedup.
11: Eleven kan udvikle skalerbare applikationer til High Performance Computer Clustre.
Datatekniker med speciale i infrastruktur Version 8
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Valgfri
Niveau: Ekspert
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.