6978 Computer Cluster Infrastruktur-Design

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search
6978 Computer Cluster Infrastruktur-Design
Fagnummer: 6978
Fagnavn: Computer Cluster Infrastruktur-Design
Varighed: 2,0 uger uge(r)
Lokal Udd. plan: Lokal uddannelsesplan
Materialer: Kursus indhold
Gældende: 03-08-2010 og fremefter
Ordning: Version 8-2010
Version 8: Datatekniker-infrastruktur
Målpinde
1: Eleven kan beskrive forskellige former for Computer Cluster-løsninger, herunder High Performance Computing, Load Balancing og High Availability Clustre.
2: Eleven kan, med baggrund i sin viden om forskellige Cluster Topologier, udvælge og anbefale en egnet Clusterløsning i forhold til en given applikation.
3: Eleven kan opstille kriterier for valg af beregningsenheder, herunder MIPS, IO performance (hukommelse og busser), cache og antal kerner.
4: Baseret på kriterier og applikationer, kan eleven vurdere hvilken teknologi, der er egnet i forhold til løsning af et aktuelt problem i en Cluster-løsning.
5: Eleven kan opstille kriterier for valg af Cluster-netværk, og kan, med udgangspunkt i brugernes behov, vurdere forskellige teknologiers anvendelighed.
6: Eleven kan opstille kriterier for valg af Storage løsning, herunder kapacitet, båndbredde og Latency.
7: Eleven kan, i forhold til en given opgave, designe en egnet Storage-løsning.
8: Eleven kan beskrive forskellige serverrums-løsninger, herunder strømbehov og distribution, køling og udformning af serverrum, og kan udvælge en egnet løsning i forhold til en given opgave.
9: Eleven kan udvælge OS og filsystem, som er egnet i forhold til en given Cluster opbygning.
10: Eleven kan opstille og anvende forskellige metoder til automatiseret installation af Clustre.
11: Eleven kan vurdere behovet for services på Management Nodes, herunder foretage installation af services, som fx NTP DHCP DNS Remote-Access, Scheduling.
12: Eleven kan vurdere behovet for monitorering af et Cluster, herunder foretage overvågning af Services og anvendte overvågningsprotokoller.
13: Eleven kan, i forhold til en given opgave, designe en samlet Cluster-løsning.
Datatekniker med speciale i infrastruktur Version 8
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Valgfri
Niveau: Ekspert
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.