7879 Kompmål: Data/komm.udd., Teleinstallationstekniker

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search
7879 Kompmål: Data/komm.udd., Teleinstallationstekniker
Fagnummer: 7879
Fagnavn: Kompmål: Data/komm.udd., Teleinstallationstekniker
Varighed: 0,0 uger uge(r)
Gældende: 01-07-2008 og fremefter
Ordning: Version 7
Tilknyttet: Teleinstallationstekniker
Målpinde
1: Eleven kan foretage installation og grundlæggende konfiguration af netværksenheder og fejlfinde på netværket i forbindelse med opbygning og vedligeholdelse af lokalnet.
2: Eleven kan deltage i design og opbygning af mindre lokalnet, herunder foretage installation og konfiguration af enheder i et netværk.
3: Eleven kan give instruktion, vejledning og service til brugere.
4: Eleven kan arbejde under hensyntagen til korrekt ESD- (Electro Static Discharge) og EMC-(Electro Magnetic Compability) håndtering og i overensstemmelse med gældende sikkerheds- og miljøregler.
5: Eleven kan indgå i forandringsprocesser ved optimering og effektivisering af produktioner.
6: Eleven kan installere, opgradere, konfigurere og anvende et serveroperativsystem, herunder foretage bruger- og ressourceadministration samt installation og konfiguration af værktøjer.
7: Eleven kan dimensionere, installere, konfigurere og opgradere hardware og software på en computer/server, herunder foretage fejlretning til modulniveau.
8: Eleven kan funktionsteste, fejlfinde og fejlrette på branchens udstyr til modul- og blokniveau, herunder at anvende måleudstyr.
9: Eleven kan udarbejde og anvende det til branchen hørende dokumentation, både på dansk og fremmedsprog.
10: Eleven kan deltage i design og opbygning af lokalnet med standard netværkskomponenter, herunder konfiguration og dokumentation heraf.
11: Eleven kan foretage kundeinstallation af typiske teleprodukter og supplerende installationsdele, herunder foretage fejlfinding på installationer.
12: Eleven kan gennemføre service på produkter der indeholder analog- og digitalteknik, herunder anvende måleinstrumenter.
13: Eleven kan beskrive forskellige kommunikationsnets overordnede strukturer og sammenhænge, herunder forskellige topologier og strukturer, der anvendes inden for telefonnet, datanet, internet m.v.
14: Eleven kan udføre kundeinstallation af forskellige access-typer, herunder foretage tilslutning og afprøvning af tilhørende udstyr.
15: Eleven kan assistere ved installation, konfiguration, idriftsætning, indmåling og fejlretning på transmissionsnet med tilhørende udstyr.
16: Eleven kan beskrive forskellige aktuelle trådløse teknologier, herunder de enheder og teknikker der anvendes i forbindelse hermed med dertil hørende sikkerhedsproblematikker.
17: Eleven kan anvende begreber omkring telefoncentralers grundlæggende funktioner, virkemåde og faciliteter, herunder hardware- og softwarekonfigurering, og assistere ved opsætning, afprøvning og fejlsøgning på aktuelle produkter.
18: Eleven kan redegøre for digital centralteknik og hierarkiet i telefonnettet samt abonnementsfaciliteter og tilhørende abonnementsdata og endvidere opnå kendskab til andre aktuelle teknologier og kan assistere ved opsætning og sammenkobling heraf.
Teleinstallationstekniker Version 7
Fagkategori: Kompetencemål
Fagtype: Bundet
Niveau: Uden niveau