8606 Service

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search
8606 Service
Fagnummer: 8606
Fagnavn: Service
Varighed: 1,0 uger uge(r)
Lokal Udd. plan: Lokal uddannelsesplan
Materialer: Kursus indhold
Gældende: 15-07-2013 og fremefter
Ordning: Version 8-2010
Version 8: IT-Supporter Datatekniker-programmering Datatekniker-infrastruktur Teleinstallationstekniker Telesystemtekniker
Målpinde
1: Eleven kan instruere og servicere brugere og kunder i forhold til it-tekniske systemer, og kan herunder redegøre for hvilke faktorer, der er væsentlige for at sikre en god kundeservice.
2: Eleven kan planlægge og tilrettelægge egen arbejdsproces, og kan herunder vurdere kvaliteten af processen.
3: Eleven kan foretage struktureret servicearbejde, og kan herunder vurdere slutresultatets kvalitet i forhold til gældende krav, standarder og normer.
4: Eleven kan søge, finde og bearbejde informationer til brug ved planlægning og udførelse af en serviceydelse.
5: Eleven kan anvende it-systemer til planlægning, gennemførelse og dokumentation af en serviceydelse, samt til systematisk kvalitetskontrol.
Fællesfag for hovedforløb Version 8
Fagkategori: Grundfag
Fagtype: Bundet
Niveau: Uden niveau
-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
Datatekniker med speciale i infrastruktur Version 8
Fagkategori: Grundfag
Fagtype: Bundet
Niveau: Uden niveau
Bedømmelse: -, 13-skala, Standpunktskarakter.
Datatekniker med speciale i programmering Version 8
Fagkategori: Grundfag
Fagtype: Bundet
Niveau: Uden niveau
-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
IT-Supporter Version 8
Fagkategori: Grundfag
Fagtype: Bundet
Niveau: Uden niveau
-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
-, 7-trinsskala, Delkarakter.
Telesystemtekniker Version 8
Fagkategori: Grundfag
Fagtype: Bundet
Niveau: Uden niveau
-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.