8607 Udvikling

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search
8607 Udvikling
Fagnummer: 8607
Fagnavn: Udvikling
Varighed: 1,0 uger uge(r)
Lokal Udd. plan: Lokal uddannelsesplan
Materialer: Kursus indhold
Gældende: 15-07-2013 og fremefter
Ordning: Version 8-2010
Version 8: Datatekniker-programmering Datatekniker-infrastruktur
Målpinde
1: Eleven kan redegøre for teknologiske udviklingstrends inden for it-området, og kan anvende denne viden i egen udviklingsproces.
2: Eleven kan redegøre for værktøjer og metoder, der typisk anvendes i forbindelse med udvikling og opbygning af it-systemer.
3: Eleven kan planlægge og tilrettelægge udviklingen og opbygningen af et it-system.
4: Eleven kan gennemføre udvikling og opbygning af it-systemer, og kan herunder vurdere slutresultatets kvalitet i forhold til gældende krav, standarder og normer.
5: Eleven kan anvende strukturerede teknikker i forbindelse med udvikling og opbygning af it-systemer.
6: Eleven kan anvende it-systemer til planlægning, gennemførelse og dokumentation af udviklings- og opbygningsopgaver, samt til systematisk kvalitetskontrol


Datatekniker med speciale i infrastruktur Version 8
Fagkategori: Grundfag
Fagtype: Bundet
Niveau: Uden niveau
-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
Datatekniker med speciale i programmering Version 8
Fagkategori: Grundfag
Fagtype: Bundet
Niveau: Uden niveau
-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.