AMU/CCNA Exploration Semester 1 - Forsvaret/Config backup

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search

Indledning

Her skal du tage en backup af konfigurationen af den router du har på bordet.

Opgave

Installer 3CDaemon på computeren, og aktiver TFTP Serveren

3C Daemon

Vær sikker på at serveren er startet og at Windows Firewall er slået fra. Test at Routeren kan pinge din computer med success.

Opgaver

  • Kopier nu startup konfigurationen til TFTP Serveren
  • Kontroller at konfigurationen kommer over på TFTP serveren og at du kan læse den med notepad.