AMU/IP Telefoni Haderslev Kaserne/Fejlfinding på Linux

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search

For Cisco telefonerne virker skal der være nogle basale services på netværket.

 • DHCP Server
 • TFTP Server
 • SIP Server

DHCP Server

DHCP Servicen kan kontrolleres ved at køre /etc/init.d/dhcpd status

[root@Asterisk04 ~]# <input>/etc/init.d/dhcpd status</input>
<notice>dhcpd (pid 14349) is running...</notice>
[root@Asterisk04 ~]#

Konfigurationsfilen skulle gerne se sådan her ud:

[root@Asterisk01 ~]# <input>cat /etc/dhcpd.conf</input>
#
# DHCP Server Configuration file.
#  see /usr/share/doc/dhcp*/dhcpd.conf.sample
#
ddns-update-style interim;
not authoritative;

option domain-name "gruppe1";
option domain-name-servers 172.16.4.66;
option subnet-mask 255.255.0.0;
<notice>option tftp code 150 = ip-address;</notice>
subnet 10.1.0.0 netmask 255.255.0.0 {
    authoritative;
    range 10.1.0.100 10.1.0.254;
    next-server 10.1.0.10;
    option routers 10.1.0.10;
    <notice>option tftp     10.1.0.10</notice>;
    allow unknown-clients;
    allow booting;
    allow bootp;
    filename "pxelinux.0";
}

Hvis man ændrer i konfigurations filen /etc/dhcpd.conf skal man altid huske at reloade filen inden de nye ændringer bliver læst.
Det gør man også med dhcpd scriptet i /etc/init.d.

[root@Asterisk04 ~]# <input>/etc/init.d/dhcpd restart</input>
Shutting down dhcpd:                    <notice>[ OK ]</notice>
Starting dhcpd:                      <notice>[ OK ]</notice>
[root@Asterisk04 ~]#

Vil man stoppe DHCP Serveren kan man gøre det med /etc/init.d/dhcpd stop og den startes ligeledes med start parametren

[root@Asterisk04 ~]# <input>/etc/init.d/dhcpd stop</input>
Shutting down dhcpd:                    <notice>[ OK ]</notice>
[root@Asterisk04 ~]#

TFTP Server

TFTP Serveren bliver startet af xinet daemonen som vi kan kontrollere om kører med /etc/init.d/xinetd

[root@Asterisk04 ~]# <input>/etc/init.d/xinetd status</input>
<notice>xinetd (pid 13982) is running...</notice>
[root@Asterisk04 ~]#

Xinet er en service der lytter lytter på en port for et program og så snart der kommer en forespørgsel videregiver den informationen til det konfigurerede program.
De programmer der findes på systemet kan man finde i konfigurations filerne under /etc/xinetd.d/ og her vil vi kigge på tftp servicen:

[root@Asterisk04 ~]# cat /etc/xinetd.d/tftp
# default: off
# description: The tftp server serves files using the trivial file transfer \
#    protocol. The tftp protocol is often used to boot diskless \
#    workstations, download configuration files to network-aware printers, \
#    and to start the installation process for some operating systems.
service tftp
{
    socket_type       = dgram
    protocol        = udp
    wait          = yes
    user          = root
    server         = /usr/sbin/in.tftpd
    server_args       = -s /home/asterisk/tftp
    disable         = no
    per_source       = 11
    cps           = 100 2
    flags          = IPv4
}
[root@Asterisk04 ~]#

Som vi kan se lytter den på UDP og på den port tftp er registreret til, som vi kan finde /etc/services

[root@Asterisk04 ~]# <input>cat /etc/services | grep tftp</input>
<notice>tftp      69/tcp
tftp      69/udp</notice>
tftp-mcast   1758/tcp
tftp-mcast   1758/udp
mtftp      1759/udp
subntbcst_tftp 247/tcp             # SUBNTBCST_TFTP
subntbcst_tftp 247/udp             # SUBNTBCST_TFTP
etftp      1818/tcp            # Enhanced Trivial File Transfer Protocol
etftp      1818/udp            # Enhanced Trivial File Transfer Protocol
tftps      3713/tcp            # TFTP over TLS
tftps      3713/udp            # TFTP over TLS
[root@Asterisk04 ~]#

Som vi kan se i konfigurations filen vil xinitd kalde /usr/sbin/in.tftpd -s /home/asterisk/tftp hver gang den modtager en UDP pakke på port 69. Vil vi nu kontrollere om TFTP Serveren virker kan vi bruge et program der hedder nmap.

[root@Asterisk04 ~]# <input>nmap -sU localhost -p 69</input>

Starting Nmap 4.11 ( http://www.insecure.org/nmap/ ) at 2013-05-15 06:56 GMT+2
Interesting ports on localhost.localdomain (127.0.0.1):
PORT  STATE     SERVICE
<notice>69/udp open|filtered tftp</notice>

Nmap finished: 1 IP address (1 host up) scanned in 2.018 seconds
[root@Asterisk04 ~]#
nmap; Program der kan scanne efter services
-sU; nmap skal søge efter UDP porte istedet for TCP som er default
-p 69; Porten den skal tjekke for svar.

Asterisk komandoer

tilgå asterisk consollen med asterisk -r -vvvv

localhost*CLI> <input>sip show users</input>
Username          Secret      Accountcode   Def.Context   ACL ForcerPort
<notice>1337            18heise</notice>              from-internal  Yes No
localhost*CLI>
localhost*CLI> <input>sip show user 1337</input>


 * Name    : 1337
 Secret    : <Set>
 MD5Secret  : <Not set>
 Context   : from-internal
 Language   :
 AMA flags  : Unknown
 Transfer mode: open
 MaxCallBR  : 384 kbps
 CallingPres : Presentation Allowed, Not Screened
 Call limit  : 2147483647
 Callgroup  :
 Pickupgroup :
 Callerid   : "device" <1337>
 ACL     : Yes
 Sess-Timers : Accept
 Sess-Refresh : uas
 Sess-Expires : 1800 secs
 Sess-Min-SE : 90 secs
 RTP Engine  : asterisk
 Codec Order : (ulaw:20,alaw:20,gsm:20)
 Auto-Framing: No

localhost*CLI>
localhost*CLI> <input>sip show inuse</input>
* Peer name        In use     Limit
<notice>1337</notice>           0/0/0      2147483647
localhost*CLI>