Asterisk Debian

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search

Installertion af Asterisk 1.6 PBX på Debian Lenny

Alle kommandoer skal udføres som root, Asterisk bliver installeret fra source


Installertion

Compiler og andre nødvendige ting:

 apt-get install build-essential libncurses5-dev libxml2-dev

Download Asterisk source

wget http://downloads.digium.com/pub/asterisk/asterisk-1.6.0-current.tar.gz

Udpak tarballen

tar xfv asterisk-1.6.0-current.tar.gz

Skift mappe til den nyudpakket (tryk på <tab> på tasterturet, dette vil skrive resten af mappens navn færdig)

cd  asterisk<tab>

Lav en makefile

./configure

Compile Asterisk

make

Installer Asterisk

make install

Installer en sample konfiguration

make samples

Installer init scripts, sådan så Asterisk starter automatisk, når Debian er booter

make config

Start Asterisk for første gang

Start Asterisk

asterisk -vvvc

Stop Asterisk

stop now

Reboot Debian for at se om alt virker også efter reboot

reboot

Check om Asterisk kører

asterisk -r

Logud af CLI'en

exit