Asterisk on Ubuntu server

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search
 1. Install Ubuntu
 2. Programs install
  1. DNS
  2. LAMP
  3. MAIL
  4. OpenSSH
  5. Samba

Update

sudo bash
apt-get update
apt-get upgrade

Source opdatering

Check din kerne version

heth@Asterisk:~$ sudo bash
[sudo] password for heth:
root@Asterisk:~# <input>uname -a</input>
Linux Asterisk <notice>2.6.31-14</notice>-server #48-Ubuntu SMP Fri Oct 16 15:07:34 UTC 2009 x86_64 GNU/Linux

Installer Source

root@Asterisk:~#<input> apt-get install linux-headers-2.6.31-14-generic linux-image-2.6.31-14-generic linux-source-2.6.31</input>
Indlæser pakkelisterne... Færdig
Opbygger afhængighedstræ¦
Læser tilstandsoplysninger... Færdig
<notice>OUTPUT OMITTED....</notice>

Installer SSH og biblioteker (Hvis de ikke er der) og værktøjer for at bygge Asterisk og ntp.

root@Asterisk:~#<input> apt-get install openssl libssl-dev ssh</input>
root@Asterisk:~#<input> apt-get install gcc g++ make automake autoconf build-essential bison flex libtool libncurses5 libncurses5-dev libgsm1 libgsm1-dev libnewt-dev libnewt-pic curl libcurl3 tclcurl libwww-dev mysql-common mysql-client libmysqlclient16 libmysqlclient16-dev sox libsox-fmt-all madplay libxml2 libxml2-dev doxygen</input>

Hent og installer Asterisk

Hent nyeste Asterisk fra http://www.asterisk.org og installer den.

root@Asterisk:/tmp# <input>wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/releases/asterisk-<notice>1.6.2.6</notice>.tar.gz</input>
root@Asterisk:/tmp#<input> tar xvzf asterisk-<notice>1.6.2.6</notice>.tar.gz</input>
root@Asterisk:/tmp# <input>cd asterisk-<notice>1.6.2.6</notice></input>
root@Asterisk:/tmp# <input>make</input>
root@Asterisk:/tmp# <input>make install</input>
+---- Asterisk Installation Complete -------+
 +                      +
 +  YOU MUST READ THE SECURITY DOCUMENT  +
 +                      +
 + Asterisk has successfully been installed. +
 + If you would like to install the sample  +
 + configuration files (overwriting any   +
 + existing config files), run:       +
 +                      +
 +        make samples        +
 +                      +
 +----------------- or ---------------------+
 +                      +
 + You can go ahead and install the asterisk +
 + program documentation now or later run:  +
 +                      +
 +        make progdocs        +
 +                      +
 + **Note** This requires that you have   +
 + doxygen installed on your local system  +
 +-------------------------------------------+
root@Asterisk:/tmp# <input>make progdocs</input>

Netkort væk

filen /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules husker netkortets MAC adresse. Slet netkorter her. Så kan det ses igen.

Links