CCDA/Opgave Viborg kommune

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search

Viborg kommune

Viborg kommune

Opgave

Rådhuset i Viborg er på 20.000m2 og huser cirka 800 medarbejdere. [1] Oplysninger om bygning[2]

Kommunen ønsker en rapport hvor vi afdækker kommunens netværksbehov med hensyn til redundans, sikkerhed og estimerede hastigheder.

Fakta om Viborg kommune

 • 96.895 indbyggere (1. januar 2018)
 • et samlet areal på 1.409 km2 - Danmarks næststørste
 • et samlet budget på over 4,0 mia. kr.
 • ca. 6.200 ansatte (omregnet til heltidsstillinger)
 • ca. 50.000 arbejdspladser i alt
 • 74 pasningstilbud på børneområdet f.eks. børnehaver
 • 26 folkeskoler, 7 efterskoler og 9 friskoler
 • 21 ungdomsuddannelsesinstitutioner
 • 16 plejecentre

[3]

Opgavedetaljer

 • BEMÆRK: Mange af oplysningerne om Viborg kommune er opdigtede, og afspejler ikke Viborg kommunens reelle netværk. Henrik Thomsen

Fase 1

 • Alle medarbejdere har adgang til mail via Outlook eller/og WEB-mail
 • Viborg Nyt rådhus 800 medarbejdere (IP-telefoni)
  • Kommunen ønsker WLAN over hele rådhuset.
 • Viborg teknisk forvaltning 400 medarbejdere (IP-telefoni)
  • WLAN ønskes i teknisk forvaltning
 • Spredt 100 direkte opkoblede hjemmearbejdspladser (IP-telefoni) (Lukket net)
 • Spredt 1100 medarbejdere med hjemmearbejdspladser der bruges en gang imellem (Billigt)
 • Spredt 7000 medarbejdere skal have adgang til Intranet.
 • Spredt ca. 100.000 borgere skal have adgang til kommunens hjemmeside.
 • Borgercenter Viborg: 50 medabejdere (IP-telefoni)
 • Borgercenter Bjeringbro: 10 medabejdere (IP-telefoni)
 • Borgercenter Ørum: 5 medabejdere (IP-telefoni)
 • Borgercenter Møldrup: 10 medabejdere (IP-telefoni)
 • Borgercenter Stoholm: 10 medabejdere (IP-telefoni)
 • Borgercenter Karup: 10 medabejdere (IP-telefoni)

Fase 2

 • Opkobling af skoler og institutioner

Yderligere oplysninger

For at løse opgaven skal vi have lavet en behovsanalyse af de behov som kommunen har. Der er tilknyttet følgende konsulenter som i kan spørge.

Sektioner i et Design dokument

Sektioner i et design dokument - hvad skal med
Sektion Description
Introduktion Formål og mål for netværks designet
Design krav Virksomhedens krav og begrænsninger til netværket.
Nuværende netværk Netværkstegninger, hard- og softwareversioner og eksisterende konfigurationer.
Design Ny logisk topologi, design og IP adresseplaner
Proof of Concept Resultater fra et eventuelt pilotprojekt/FAT (Field Acceptence Test)
Implementations plan Detaljeret beskrivelse af installationsfasen.
Bilag Support information til virksomheden.

Tegninger over nyt rådhus

Vkb1.png
Vkb2.png
Vkb3.png
Vkb4.png
Vkb5.png

Referencer