CCDP/Opgave 1

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search

Opgave 1

  • Lav en kort beskrivelse af alle lagene i Ciscos hirakiske netværks design model
  • Lav en kort beskrivelse af alle lagene i SONA, og placer de services der nomaltvis ligger i et netværk i det tilhørende lag.
  • I skal lave prepare/plan fasen for det nye universistets hospital.
    • Prepare skal indeholde de organisatoriske mål, en netværks strategi, en konseptuel arkitektur og identification af de teknologier der kan supportere arkitekturen.
    • Plan fasen skal indeholde Netværkts krav baseret på mål, fasiliteter, og bruger behov.