Datatekniker/Problemformulering

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search

Retningslinjer for elevernes projektformuleringer

Projektformuleringen er elevernes viderebearbejdning af virksomheds- eller udvalgsoplæggene med casebeskrivelse. Eleverne skal enkeltvis eller gruppevis udarbejde projektformuleringerne i løbet af 1. uge i skoleforløbet. Projektformulering skal indeholde:

 • Problemformulering
 • Kravspecifikation
 • Angivelse af de valgfri specialefag, som eleven har gennemgået
  • Skole og hvornår
  • Hver elev vælger et speciale der tager udgangspunkt i elevens valgfri specialefag. Så vidt muligt udbygges projektet således at specialet indgår i problemformuleringen, hvis faget ikke allerede indgår i projektet.

Hvis eleven i forbindelse med projektet ønsker at anvende specialudstyr, der ikke har været anvendt i undervisningen, skal han/hun selv fremskaffe dette.

Krav til problemformuleringen

Problemformuleringen skal godkendes af skolen før projektet igangsættes.

Problemformuleringen skal indeholde:

 • Formål
  • Uddybning af det problem, der skal løses, opstillet i fokuspunkter med udgangspunkt i valgte case
 • Mål
 • Delmål

Formål og mål

Formål
Kundens formål med projektet
Mål
Hvad er projektets mål. Er det at opfylde alle formål?

Krav til kravspecifikationen

Kravspecifikationen skal indeholde:

 • Definition af produktet
 • Funktionalitet
 • Begrænsning
 • Testkonditioner

Links

NB: Der må undervejs i projektet ikke ændres i projektformuleringens kravspecifikation