Datatekniker/Processrapport

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search

Krav til procesrapporten

Procesrapporten skal indeholde:

 • Forside skal indeholde ”Procesrapport” og projekttitel
 • Titelblad med deltagere, projektnavn, dato, skole, vejleder og underskrifter
 • Indeks
 • Læsevejledning
 • Forord/indledning
 • Problemformulering (hentes fra elevernes projektformulering)
 • Projektplanlægning
  • Estimeret tidsplan
  • Arbejdsfordeling
 • Begrundelse for metodevalg og teknologi
 • Beskrivelse af væsentlige elementer (opmærksomhedspunkter) fra produktrapporten
  • Eks. henvisning til afsnit og punkter i produktrapporten
 • Projektdagbog/logbog
  • Skal gælde fra 1. dag i forløbet
 • Realiseret tidsplan
 • Konklusion.

Procesrapporten må, eksklusive projektdagbog/logbog, maks. være på 20 normalsider. En normalside svarer til 2100 anslag. Skrifttypen skal være Times New Roman i størrelse 12 med en linjeafstand på 1.