Datatekniker/Produkt

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search

Krav til produktet

Det endelige produkt skal leve op til den opstillede kravspecifikation, og eleverne skal teste produktet samt udarbejde en testrapport, som indgår som en del af produktrapporten.

Hvis der under projektforløbet opstår grundlag for ændringer af produktet i forhold til opsatte kravspecifikation, må kravspecifikationen i produktrapporten justeres undervejs med tydelige angivelser af ændringer og grunde hertil (hver ændring skal godkendes med underskrift fra vejlederen). Indgår som en del af produktrapporten.