Datatekniker/Produktrapport

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search

Krav til produktrapporten

Ved levering af fuldt funktionelt produkt

Produktrapporten skal indeholde:

 • Forside skal indeholde ”Produktrapport” og projekttitel
 • Titelblad med deltagere, projektnavn, dato, skole, vejleder og underskrifter
 • Indeks
 • Læsevejledning
 • Kravspecifikation (hentes fra elevernes projektformulering, suppleret med tydelig angivelse af evt. ændringer undervejs i projektforløbet og grunde hertil. )Hver ændring skal godkendes med underskrift fra vejlederen)
  • Definition af produktet
  • Funktionalitet
  • Begrænsning
  • Testkonditioner
 • Brugervejledning
  • Installation
  • Anvendelse
  • Service
 • Teknisk produktdokumentation
  • Diagrammer, beregninger, hardware, software m.v.
  • Testrapport
 • Bilag.

Ved levering af demonstrations produkt

Ved levering af et demonstrationsprodukt som ikke indeholder alle funktioner i det samlede produkt Produktrapporten skal indeholde:

 • Forside skal indeholde ”Produktrapport” og projekttitel
 • Titelblad med deltagere, projektnavn, dato, skole, vejleder og underskrifter
 • Indeks
 • Læsevejledning
 • Kravspecifikation (hentes fra elevernes projektformulering, suppleret med tydelig angivelse af evt. ændringer undervejs i projektforløbet og grunde hertil. )Hver ændring skal godkendes med underskrift fra vejlederen)

Det samlede produkt

 • Definition af det samlede produktet
  • Funktionalitet af det samlede produkt
  • Begrænsning af det samlede produkt
  • Evt. diagrammer og tegninger

Demonstrationsmodellen

I dette afsnit henvises funktionerne til afsnittet det samlede produkt

 • Definition af demonstrations produktet
  • Funktionalitet af demonstrations produktet
  • Begrænsning af demonstrations produktet
  • Testkonditioner af demonstrations produktet
 • Brugervejledning til demonstrations produktet
  • Installation af demonstrations produktet
  • Anvendelse af demonstrations produktet
  • Service af demonstrations produktet
 • Teknisk produktdokumentation af demonstrations produktet
  • Diagrammer, beregninger, hardware, software m.v. af demonstrations produktet
  • Testrapport af demonstrations produktet
 • Bilag. til demonstrations produktet

Produktrapporten må, eksklusive teknisk produktdokumentation og bilag, maks. være på 20 normalsider eksklusive projektdagbog/logbog, maks. være på 20 normalsider. En normalside svarer til 2100 anslag. Skrifttypen skal være Times New Roman i størrelse 12 med en linjeafstand på 1.