DatateknikerV7/svendeprøve drejebog

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search

Projekt

Projektet som udarbejdes inden for fire uger tildeles ved lodtrækning[1]. Arbejdet udføres i et samarbejde mellem højst 4 elever.

Svendeprøven

Svendeprøven som datatekniker Version 7 se bekendtgørelsen vedr. datatekniker bilag 2 og bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser.

Fejlfinding

Fejlfindingsprøven[2] foregår på en - for eleven - ukendt opstilling af branchetypisk udstyr.

 1. Eleven tildeles en opgave ved lodtrækning
 2. Eleven har 20 minutter til at forberede sig til fejlfindingen
  1. De hjælpemidler, som er anvendt i undervisningen, må benyttes.
 3. Eleven har 20 minutter til af foretage fejlfindingen
  1. De hjælpemidler, som er anvendt i undervisningen, må benyttes.

Projektoverhøring

Projektoverhøringen varer 20 minutter inklusiv votering ifølge bekendsgørelsen[1].

 • Hos Mercantec varer overhøringen 15. minutter og voteringen op til 5 minutter.

Der gives to karakterer i forbindelse med projektoverhøringen:

 • Mundlig prøve
 • Projekt rapport

Svendeprøvekarakter

Der indgår tre karakterer i den endelige svendeprøvekarakter.

 1. Rapport karakter
 2. Fejlfindings karakter
 3. Mundtlig karakter

For at bestå svendeprøven skal alle tre prøver bestås.

<math>Endelig karakter = \frac{Rapport + Fejlfinding + Mundtlig}{3}</math>

Den endelige karakter 7 trins skala afrunding

Referencer