EIGRP Cisco IOS

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search

EIGRP notater

EIGRP metrics EIGRP metrics udregnes for hver mulig Route frem til modtager netværket. Den Route med den laveste vælges som foretrukne Route.

Formlen

 Metric = ( K1 * bandwidth + ( K2 * bandwidth / ( 256 – load )) + K3 * delay ) * ( K5 / ( reliability + K4 ) )

K1 til K5 er konfigurerbare værdier. Cisco fraråder som standard at ændre disse værdier fra de defaulte.

Defaulte værdier:

 • K1 = 1
 • K2 = 0
 • K3 = 1
 • K4 = 0
 • K5 = 0

Formlen kan derfor simplificeres til

 Metric = ( 107 / bandwidth + delay ) * 256

<math>metric = ( (10^7 / bandwidth ) + delay) * 256 )</math>

Hvor

 • Bandwidth = bandwidth i kbps på link undervejs med mindste båndbredde
 • Delay = Det samlede delay på alle links undervejs i tidsenheder af 10 uS

Mismatched timers

DUAL example

DUAL Example