EKG-HOT

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search

Printlayout

Tegning


Diagram fra OrCAD

EKG diagram.jpg

link til OrCAD-fil tilføjes

Layout


Design fra OrCAD PCB Designer


EKG layout.jpg

Gerber-fil


Output fra OrCAD PCB Designer - zip-fil?

Stykliste

Elektrisk


Liste med alle de anvendte komponenter

Mekanisk


Liste med alle øvrige dele

Opbygning

Print


Montering af komponenter
- Som ved normal printmontage begynder man med de laveste komponenter og fortsættere med de højere. - Husk at IC'erne skal monteres i solker

EKG print emp.jpg
EKG komp-placering WH.jpg
EKG print full.jpg

Kasse


Hvad skal der gøres ved kassen

Huller

For montering af afbryderen på kassens højre side skal der bores to huller. På det første billede ses Hvor der er kontakten er placeret på kassen. De præcise mål kan ses på billede to.

Kasse kontakt situation.jpg
Kasse huldim.jpg

Lables

På kassens bagside monteres en label i nederste venstre hjørne med teksten "EKG-HOT nr.XX" (XX er fortløbende serienummer)
På kassens venstre side monteres i top center en label med teksten "LA N/C RA LL"
På kassens højre side monteres i top center en label med teksten "[jordtegn]* out" *(jordtegnet laves på en DYMO LabelMaster 5500 ved at trykke "symbol" "s" og vælge tegn nr. to i listen )

EKG label top.jpg
EKG label in.jpg
EKG label out.jpg

Øvrigt


Stag

Gevindstykket på stagene er for lange, så de skal kortes op.
Der saves 4mm af, skærefladen afgrates.

Test

Elektrisk

Printet tilsluttes spænding og en patientsimulator. Outputtet vises med et scop, og med potmetret R10 justeres til mindst muligt positivt offset. Et eksempel på outputtet vises på nedenstående illustration.

EKG testoutput.jpg


Samling

Monteringsbeskrivelse1. I kassen monteres fire stag med tandskive; - i venstre side center og nederst, i højre side center og øverst. De må ikke tilspændes for hårdt, bare til tandskiven har let fat i både stag og kasse, - for hård tilspænding kan knække gevindet på staget.

2. To batteriholdere monteres med dobbeltklæbende tape. Det er vigtigt at tapen bliver trykket godt fast.

3. Den Blå ledning på 15cm fortinnes og monteres med en loddeflig.

EKG loddeflig.jpg

4. De to batteriholdere monteres med fortinnede ledninger sådan at man får et par der ser ud som på nedenstående billede.

a. Batteriholder til venstre:

+ terminal - Rød ledning - 10 cm
- terminal - Blå ledning - 10cm (øverst)
- terminal - Blå ledning - 15cm (nederst)
b. Batteriholder til højre:
+ terminal - Blå ledning - 10cm

- terminal - Sort ledning - 10cm
EKG batterih-lod.jpg

5. Terminalerne på afbryderen fortinnes – De fire der sidder tættest på de monterede stag.

6. Begyndende med center nederst monteres den sorte ledning fra batteriholderen, nederst til venstre monters den sidste sorte ledning. Center øverst monteres den røde ledning fra batteriholderen, øverst til venstre monteres den sidste røde ledning.

EKG afbryder.jpg

7. Batteriholderne monteres i kassen. Det er vigtigt at presse holderne godt fast for at få klæbemidlet til at virke. - se billede for placering.

Picture 2.jpg

8. I kassens venstre side monteres loddefligen i det sidste tilgængelige hul, med en af de skrue/spændskive sæt der medfølger kassen.

9. Ledningerne fra batteriholder og afbryder monteres nu på printet De monteres fra venstre mod højre:

Sort ledning

Blå ledning fra batterikasse med sort ledning
Blå ledning fra batterikasse med rød ledning

Rød ledning
Picture 2.jpg

10. Printet skrues fast med hex-skruer med fiberskive i de to huller i centeraksen i printets længderetning.

Picture 2.jpg