Embedded III/Dec 2018

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search
  • Lav din egen lille version af scanf som kan indlæse en integer. 0-65535
  • Aktiver MSP430F5529 RTC ved at gennemgå *MSP430x5xx Family User's Guide
  • Lav en udskrift til konsollen så det er muligt at se RTC kører fornuftigt

Ekstra opgave

Lav funktioner der kan omregne fra tid/dato til timestamp og omvendt. Se Calendar standards


P.S: Vigtigt at du selv analyserer og finder en metode til at løse opgaverne og ikke googler eller lignende.

Ekstra - ekstra opgave

Links