Evaluering version 8

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search

Underviseren foretager en vurdering af i hvor høj grad du opfylder de enkelte målepinde i pågældende fag og giver en karakter på baggrund af denne vurdering.

Evalueringsformer

Grundlæggende arbejder datateamet ud fra følgende evalueringsmetoder. Der kan forekomme tilpasninger til det enkelte fag.

Evaluering metode 1

Evalueringen foregår ved en mundlig overhøring som varer cirka 10 minutter.

De første fire minutter af overhøringen vælger du selv - ud fra fagets målepinde - et eller flere emner du ønsker at præsentere. Den resterende tid trækker du spørgsmål fra en pulje af spørgsmål der omfattes af målepindende.

Evaluering metode 2

Evalueringen foregår ved en kombineret produktpræsentation og mundtlig overhøring som i alt varer cirka 15 minutter. Alle emner skal tage udgangspunkt i fagets målepinde.

Under produktpræsentationen skal du præsentere et eller flere emner som du selv vælger. Der bliver lagt vægt på den tekniske funktionalitet og ikke anvendelsen. For eksempel vil vi gerne vide hvordan en mailserver fungerer og ikke hvordan man sender mail. Produktpræsentationen må maksimalt tage otte minutter.

Den resterende tid trækker du spørgsmål fra en pulje af spørgsmål der omfattes af målepindende.

Evaluering metode 3

Du bliver evaluereret ved en skriftlig test der indeholder en kombination af multiple-choice og/eller skriftlige svar. Alle spørgsmål tager udgangspunkt i fagets målepinde.