IPTECH II RaEl/Subnetting øvelse

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search

Indledning

Formålet med denne øvelse er at repetere subnetting og give bedre kendskab til Packet Tracer

Opgave

En virksomhed har købt ip adresse området 192.168.0.0/24. Virksomheden har 3 lokaler, der skal have hvert sit logiske subnet. Hvert subnet har behov for antal ip adresser som vist på tegningen.

Virksomheds typologi

Du skal nu subnette adresseområdet til 3 mindre logiske net, hvor der bliver spildt så få adresser som muligt.

Find og nedskriv følgende

 • Første subnet
  • Netværkets navn:
  • Broadcast adressen:
  • Subnet maske:
  • Antal brugbare host adresser:
 • Andet subnet
  • Netværkets navn:
  • Broadcast adressen:
  • Subnet maske:
  • Antal brugbare host adresser:
 • Tredje subnet
  • Netværkets navn:
  • Broadcast adressen:
  • Subnet maske:
  • Antal brugbare host adresser:

Opsætning

Når du har fundet frem til alle netværk skal du implementere det i Packet tracer.

Det er en fordel at anvende Generic Routen for at kunne tilføje 4 FastEthernet porte.

Generic Router i Packet Tracer
FastEthernet Interfaces

Opsæt Routeren med den første brugbare IP adresse på hvert netværk.
Husk at aktivere interfacet på routeren(det er som std lukket ned)

Opsætning af Router

konfigurationen den viser i bunden er CLI kommandoerne for opsætning af et interface. Prøv evt. at opsætte de andre interfaces via CLI

Opsæt Klienterne med ip adresser og sæt routerens interface som default gateway.
Alle Hosts skal nu kunne pinge hinanden.

Opgaver


Hvis du laver en tracert mellem PC'erne, hvilken vej tager pakken så?_____________________________________