Juniper 101

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search

Se tegning af Junipers Hardware kasse

Software

Junos virker på sværs af alle hardware platforme.... ARGH der mangler noget

Software Arkitektur

JUNOS baserer sig på FreeBSD Unix operativsystemet, men er dog ændret og hardende af Juniper til at kunne køre på deres udstyr.

JUNOS består bl.a. af følgende daemons

Routing Protocol Daemon(rpd)
rpd står for at sende og modtage routing protokol beskeder, ændring af routings tabellen og implementere routing politikker.
Device Control Daemon(dcd)
Routerens interfaces bliver styret af dcd, både de fysiske og logiske karaktertræk.
Management Daemon(mgd)
mgd styrer alt adgang til routeren SSH og cli.
Chassis Daemon(chassisd)
chassisd styrer selve routeren, og sammenhængen mellem den passive midplane, FPC og Control Board
Packet Forwarding Engine Daemon(pfed)
pfed styrer kommunikaitonen mellem Routing Engine og Packet Forwarding Engine. En af dens funktioner er fx. at indhente oplysninger om interface statistiker.

Software komponenter

JUNOS software består af forskellige pakker, og indeholder filer specifik til deres funktion. Følgende pakker kan findes i JUNOS software:

jkernel
Indeholder basis komponenterne for JUNOS software OS'et
jbase
Indeholder opdateringer til OS'et siden sidste jkernel
jroute
Indeholder den software der kør på Routing Engine, den styrer unicast routing, multicast routing og MPLS signalerings protokollerne. Pakken indeholder også nogle daemons som fx. mgd
jpfe
Indeholder det Embedded OS der styrer komponenterne på Packet Forwarding Engine.
jdocs
Indeholder komplet JUNOS dokumentation(help topic osfp area-backbone)
jcrypto
Indeholder krypterings software til fx, SSH og IPSec. Pakken er kun tilgængelig i US og Canada.
jbundle
jbundle er en enkelt pakke der indeholder alle de andre pakker.

Help Reference

root@SRX240# <input>help reference interfaces address</input>

  Syntax

  address address {
      arp ip-address (mac | multicast-mac) mac-address <publish>;
      broadcast address;
      destination address;
      destination-profile name;
      eui-64;
      master-only;
      multipoint-destination address dlci dlci-identifier;

...

  Hierarchy Level

  [edit interfaces interface-name unit logical-unit-number family family],

  [edit logical-systems logical-system-name interfaces interface-name unit
  logical-unit-number family family]

...

[edit]
root@SRX240#

Konfiguration

Login to the router

SRX240 (ttyu0)

login: <input>root</input>
Password:

--- JUNOS 9.5R1.8 built 2009-04-13 20:03:09 UTC

root@SRX240%<input>cli</input> - root brugeren skal starte CLI fra shell'en
root@SRX240> - Større end betyder routeren er i operational mode
root@SRX240> <input>configure</input> - Her hopper vi ind i Configuration Mode
Entering configuration mode

[edit]
root@SRX240# - Havelågen betyder at Routeren er i Configuration Mode

Run kommandoen

Hvis man vil køre operational mode kommandoer fra configuration mode skal man bruger run

root@SRX240> <input>show arp</input>
MAC Address    Address     Name           Interface   Flags
10:8c:cf:2e:7c:0d 10.0.0.1    10.0.0.1         ge-0/0/0.0  none
10:8c:cf:2e:91:6e 10.0.0.6    10.0.0.6         ge-0/0/1.0  none
00:18:b9:89:84:41 10.0.0.10    10.0.0.10         ge-0/0/2.0  none
Total entries: 3

root@SRX240> <input>configure</input>
Entering configuration mode

[edit]
root@SRX240# <input>show arp</input>
         ^
syntax error.

[edit]
root@SRX240# <input>run show arp</input>
MAC Address    Address     Name           Interface   Flags
10:8c:cf:2e:7c:0d 10.0.0.1    10.0.0.1         ge-0/0/0.0  none
10:8c:cf:2e:91:6e 10.0.0.6    10.0.0.6         ge-0/0/1.0  none
00:18:b9:89:84:41 10.0.0.10    10.0.0.10         ge-0/0/2.0  none
Total entries: 3

[edit]
root@SRX240#

Pipe kommandoen

root@SRX240> <input>show route | count</input>
Count: 15 lines

root@SRX240>

First Time Setup

root@R1> edit
Entering configuration mode

[edit]
root@R1# delete
This will delete the entire configuration
Delete everything under this level? [yes,no] (no) yes

[edit]
root@R1# show 

[edit]
root@R1# set system root-authentication plain-text-password
New password:
Retype new password:

[edit]
root@R1# set system host-name SRX240

[edit]
root@R1# set system services ssh 

root@R1# set system login user rael class super-user full-name "Rasmus" authentication plain-text-password
New password:
Retype new password:
rael@SRX240# show
## Last changed: 2011-09-19 13:25:31 UTC
version 9.5R1.8;
system {
  host-name SRX240;
  root-authentication {
    encrypted-password "$1$514tUpUC$rtXccg48AnvxLqMvoFlmY."; ## SECRET-DATA
  }
  login {
    user rael {
      full-name Rasmus;
      uid 2002;
      class super-user;
      authentication {
        encrypted-password "$1$F5hF7XvX$GSlLJb7pngskYzbMJxdvV."; ## SECR
ET-DATA
      }
    }
  }
  services {
    ssh;
  }
}

[edit]
rael@SRX240# show | display set
set version 9.5R1.8
set system host-name SRX240
set system root-authentication encrypted-password "$1$514tUpUC$rtXccg48AnvxLqMvo
FlmY."
set system login user rael full-name Rasmus
set system login user rael uid 2002
set system login user rael class super-user
set system login user rael authentication encrypted-password "$1$F5hF7XvX$GSlLJb
7pngskYzbMJxdvV."
set system services ssh

[edit]
rael@SRX240#

Firewall som router

Sådan her laver man en SRX firewall om fra flow-mode til packet-mode. I Flow-mode virker udstyret som en statefull firewall hvor den i packet mode virker som en Router.

delete security
set security forwarding-options family inet6 mode packet-based
set security forwarding-options family mpls mode packet-based

Kontrollér om det virker:

rael@SRX240> <input>show security flow status</input>
 Flow forwarding mode:
  <notice>Inet forwarding mode: packet based
  Inet6 forwarding mode: packet based
  MPLS forwarding mode: packet based</notice>
  ISO forwarding mode: drop
 Flow trace status
  Flow tracing status: off
 Flow session distribution
  Distribution mode: RR-based

Debugging

Debug bliver kaldt traces på Junipersk. Alle traces bliver smidt i /var/log/filename.
For at sætte logging op til messages og interactive kommandoer kan man bruger:

system {
  syslog {
    user * {
      any notice;
    }
    file messages {
      any any;
      authorization info;
    }
    file interactive-commands {
      interactive-commands any;
    }
  }
}

Vil man lave til egen log for fx, OSPF kan man gøre det med:

protocols {
  ospf {
    traceoptions {
      file ospf-trace size 128k files 10 no-world-readable;
      flag event detail;
      flag error detail;
    }
  }
}

som vil blive gemt i /var/log/ospf-trace & som man kan se med:

rael@SRX240> <input>show log ospf-trace</input>
Sep 20 08:44:13 trace_on: Tracing to "/var/log/ospf-trace" started
Sep 20 08:44:13.051243 IFL ge-0/0/0.0 addr (10.0.0.2) ifachange 0x0
Sep 20 08:44:13.051448 IFL ge-0/0/1.0 addr (10.0.0.5) ifachange 0x0
Sep 20 08:52:15.164538 OSPF packet ignored: no matching interface from 10.0.0.1, IFL 67
Sep 20 08:52:24.565608 OSPF packet ignored: no matching interface from 10.0.0.1, IFL 67

Vil man se den i real-tid kan man bruge:

rael@SRX240> <input>monitor start ospf-trace</input>

rael@SRX240>
*** ospf-trace ***
Sep 20 09:06:24.093057 OSPF packet ignored: no matching interface from 10.0.0.1, IFL 67
Sep 20 09:06:33.360253 OSPF packet ignored: no matching interface from 10.0.0.1, IFL 67
<input>monitor stop</input>

rael@SRX240>

Vil man sortere i loggen kan man bruge:

rael@SRX240> <input>show log ospf-trace | match "ge|lo"</input>
Sep 20 08:44:13 trace_on: Tracing to "/var/log/ospf-trace" started
Sep 20 08:44:13.050316 IFL ge-0/0/2.0 iflchange 0x0
Sep 20 08:44:13.050446 IFL ge-0/0/1.0 iflchange 0x0
Sep 20 08:44:13.050538 IFL ge-0/0/0.0 iflchange 0x0
Sep 20 08:44:13.050638 IFL lo0.32768 iflchange 0x0
Sep 20 08:44:13.050730 IFL lo0.16385 iflchange 0x0
Sep 20 08:44:13.050834 IFL lo0.16384 iflchange 0x0
Sep 20 08:44:13.051243 IFL ge-0/0/0.0 addr (10.0.0.2) ifachange 0x0
Sep 20 08:44:13.051448 IFL ge-0/0/1.0 addr (10.0.0.5) ifachange 0x0
Sep 20 08:44:13.051636 IFL ge-0/0/2.0 addr (10.0.0.9) ifachange 0x0

rael@SRX240>

Vil man nulstille logfilen kan man bruge clear log ospf-trace
vil man slette logfilen kan man bruger file delete /var/log/ospf-trace <- brug ikke denne kommando

Interface status

Vil man se interface information kan man bruger show interfaces

rael@SRX240> <input>show interfaces</input>
Physical interface: <notice>ge-0/0/0, Enabled</notice>, Physical link is <notice>Up</notice>
 Interface index: 131, SNMP ifIndex: 115
 Link-level type: Ethernet, MTU: 1514, Link-mode: Full-duplex, Speed: 100mbps, BPDU Error: None, MAC-REWRITE Error: None, Loopback: Disabled,
 Source filtering: Disabled, Flow control: Enabled, Auto-negotiation: Enabled, Remote fault: Online
 Device flags  : Present Running
 Interface flags: SNMP-Traps Internal: 0x0
 Link flags   : None
 CoS queues   : 8 supported, 8 maximum usable queues
 Current address: 00:24:dc:d8:16:80, Hardware address: 00:24:dc:d8:16:80
 Last flapped  : 2011-09-19 10:44:07 UTC (22:42:57 ago)
 Input rate   : 8216 bps (17 pps)
 Output rate  : 16240 bps (16 pps)
 Active alarms : None
 Active defects : None

 Logical interface ge-0/0/0.0 (Index 67) (SNMP ifIndex 116)
  Flags: SNMP-Traps Encapsulation: ENET2
  Input packets : 4677
  Output packets: 3300
  Security: Zone: Null
  Protocol inet, MTU: 1500
   Flags: Is-Primary
   Addresses, Flags: Is-Default Is-Preferred Is-Primary
    Destination: 10.0.0.0/30, Local: 10.0.0.2, Broadcast: 10.0.0.3

Physical interface: gr-0/0/0, Enabled, Physical link is Up
 Interface index: 149, SNMP ifIndex: 132
 Type: GRE, Link-level type: GRE, MTU: Unlimited, Speed: 800mbps
 Link flags   : Scheduler Keepalives DTE
 Device flags  : Present Running
 Interface flags: Point-To-Point
 Input rate   : 0 bps (0 pps)
 Output rate  : 0 bps (0 pps)

Physical interface: ip-0/0/0, Enabled, Physical link is Up
 Interface index: 150, SNMP ifIndex: 133
 Type: IPIP, Link-level type: IP-over-IP, MTU: Unlimited, Speed: 800mbps
 Link flags   : Scheduler Keepalives DTE
 Device flags  : Present Running
 Input rate   : 0 bps (0 pps)
 Output rate  : 0 bps (0 pps)

Vil man gerne have et hurtigt overblik kan man bruge <input>show interface terse</input>

rael@SRX240> <input>show interfaces terse</input>
Interface        Admin Link Proto  Local         Remote
ge-0/0/0        up  up
ge-0/0/0.0       <notice>up  up</notice>  inet   <notice>10.0.0.2/30</notice>
gr-0/0/0        up  up
ip-0/0/0        up  up
ls-0/0/0        up  up
lt-0/0/0        up  up
mt-0/0/0        up  up
pd-0/0/0        up  up
pe-0/0/0        up  up
ge-0/0/1        up  up
ge-0/0/1.0       up  up  inet   10.0.0.5/30
ge-0/0/2        up  up
ge-0/0/2.0       up  up  inet   10.0.0.9/30
ge-0/0/3        up  down
ge-0/0/4        up  down
ge-0/0/5        up  down
ge-0/0/6        up  down
ge-0/0/7        up  down
ge-0/0/8        up  down
ge-0/0/9        up  down
ge-0/0/10        up  down
ge-0/0/11        up  down
ge-0/0/12        up  down
ge-0/0/13        up  down
ge-0/0/14        up  down
ge-0/0/15        up  down
gre           up  up
ipip          up  up
lo0           up  up
lo0.16384        up  up  inet   127.0.0.1      --> 0/0
lo0.16385        up  up  inet   10.0.0.1      --> 0/0
                      10.0.0.16      --> 0/0
                      128.0.0.1      --> 0/0
                      128.0.1.16     --> 0/0
                  inet6  fe80::224:dcff:fed8:1680
lo0.32768        up  up
lsi           up  up
mtun          up  up
pimd          up  up
pime          up  up
pp0           up  up
st0           up  up
tap           up  up
vlan          up  up

rael@SRX240>

Vil man have real-tids statistik fra interfacet kan man bruge monitor interface ge-0/0/0

rael@SRX240> <input>monitor interface ge-0/0/0</input>
SRX240              Seconds: 4          Time: 09:37:16
                              Delay: 0/0/2
Interface: ge-0/0/0, Enabled, Link is Up
Encapsulation: Ethernet, Speed: 1000mbps
Traffic statistics:                      Current delta
 Input bytes:          772560 (616 bps)          [356]
 Output bytes:          949366 (1832 bps)         [8434]
 Input packets:          5294 (1 pps)            [8]
 Output packets:          3698 (0 pps)            [11]
Error statistics:
 Input errors:            0                [0]
 Input drops:             0                [0]
 Input framing errors:        0                [0]
 Policed discards:         135                [0]
 L3 incompletes:           0                [0]
 L2 channel errors:          0                [0]
 L2 mismatch timeouts:        0                [0]
 Carrier transitions:         3                [0]
 Output errors:            0                [0]
 Output drops:            0                [0]
 Aged packets:            0                [0]
Active alarms : None
Active defects: None
Input MAC/Filter statistics:
 Unicast packets         11670                [8]
 Broadcast packets          44                [0]
 Multicast packets         1946                [0]
 Oversized frames           0                [0]
 Packet reject count         0                [0]
 DA rejects              0                [0]
 SA rejects              0                [0]
Output MAC/Filter Statistics:
 Unicast packets          3602                [13]
 Broadcast packets          80                [0]
 Multicast packets          0                [0]
 Packet pad count           0                [0]
 Packet error count          0                [0]
Next='n', Quit='q' or ESC, Freeze='f', Thaw='t', Clear='c', Interface='i'

NTP

Her sætter vi NTP op så den synkroniserer når den starter op(boot-server) og en server som den bruger til opdatering

[edit]
rael@SRX240# <input>edit system ntp</input>

[edit system ntp]
rael@SRX240# <input>set boot-server mars.tekkom.dk</input>

[edit system ntp]
rael@SRX240# <input>set server mars.tekkom.dk</input>

[edit system ntp]
rael@SRX240#

Power Off

JUNOS skal helst lukkes pænt ned inden man fjerner strømmen.

user@router> request system halt

Interfaces Up/Down

#Shutdown an interface
reh@RERouter# set interfaces fe-0/0/0 disable
#enable an interface
reh@RERouter# delete interfaces fe-0/0/0 disable

DHCP Klient

[edit]
reh@RERouter# set interfaces fe-0/0/0 unit 0 family inet dhcp

Opgrader JUNOS

Den nyeste JUNOS kan hentes på junos.net, så længe man har en bruger og et S/N tilknyttet til brugeren.[1]
Jeg har her smidt den på en FTP server med anonumous adgang.

Kontroller om der er plads nok på udstyret:

root@SRX240> <input>show version</input>
Hostname: SRX240
Model: srx240-lm
JUNOS Software Release [9.5R1.8] (Export edition)

root@SRX240> <input>show system storage</input>
Filesystem       Size    Used   Avail Capacity  Mounted on
/dev/da0s1a       898M    158M    669M    19% /
devfs          1.0K    1.0K     0B   100% /dev
devfs          1.0K    1.0K     0B   100% /dev/
/dev/md0        450M    450M     0B   100% /junos
/cf           898M    158M    669M    19% /junos/cf
devfs          1.0K    1.0K     0B   100% /junos/dev/
procfs         4.0K    4.0K     0B   100% /proc
/dev/bo0s1e       24M    20K    22M    0% /config
/dev/da0s1f       61M    7.7M    48M    14% /cf/var/log
/dev/md1         84M    11M    66M    14% /mfs
/cf/var/jail      898M    158M    669M    19% /jail/var
devfs          1.0K    1.0K     0B   100% /jail/dev

Overfør software og genstart

root@SRX240> <input>request system software add ftp://192.168.146.115/junos-srxsme-12.1X44-D40.2-domestic.tgz no-validate no-copy</input>
-                           1479 kB 1479 kBps
Package contains junos-12.1X44-D40.2 ; renaming ...
Installing package '/var/tmp/junos-12.1X44-D40.2' ...
Verified junos-boot-srxsme-12.1X44-D40.2.tgz signed by PackageProduction_12_1_0
Verified junos-srxsme-12.1X44-D40.2-domestic signed by PackageProduction_12_1_0
Verified junos-boot-srxsme-12.1X44-D40.2.tgz signed by PackageProduction_12_1_0
Verified junos-srxsme-12.1X44-D40.2-domestic signed by PackageProduction_12_1_0
Available space: 342330 require: 198348
WARNING: JUNOS edition domestic != export, need to regenerate ssh host keys
Saving boot file package in /var/sw/pkg/junos-boot-srxsme-12.1X44-D40.2.tgz
JUNOS requires BIOS version upgrade from 0.0 to 2.7
Upgrading to BIOS 2.7 ...
boot.upgrade.uboot="0xbfc00000"
boot.upgrade.loader="0xbfe00000"
bootupgrade: illegal option -- U
Unknown option ?
bootupg -u <uboot-binary-file> -l <loader-elf-file> -v <pkgver>
JUNOS 12.1X44-D40.2 will become active at next reboot
WARNING: A reboot is required to load this software correctly
WARNING:   Use the 'request system reboot' command
WARNING:     when software installation is complete
Saving state for rollback ...
Removing /var/tmp/junos-12.1X44-D40.2
Model: srx240-lm
JUNOS Software Release [9.5R1.8] (Export edition)

root@SRX240> <input>request system reboot</input>
Reboot the system ? [yes,no] (no) <input>yes</input>

Shutdown NOW!
[pid 2197]
<notice><--- output omitted ---></notice>
root@SRX240> <input>show version</input> ilt 2014-08-28 12:20:14 UTC
Hostname: SRX240
Model: srx240b
JUNOS Software Release [12.1X44-D40.2]

root@SRX240>

Links