NAT Cisco ASA

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search

Outside in - one-to-one nat

Internal IP: 192.168.138.152 External IP: 217.198.220.152

Version 8 ASA

access-list H5MAJ2017 permit ip any host 192.168.138.152
access-group H5MAJ2017 in interface OUTSIDE
!
object network OBJ192.168.138.152
 host 192.168.138.152
 nat (INSIDE,OUTSIDE) static 217.198.220.152
!

Version 9 ASA

Ved det ser ud af rigtig meget når man skriver alt det her, men det giver mening i forhold til at holde styr på reglerne i firewallen via det grafiske interface, og det giver nemmere log gennemgang efterfølgende ved evt. fejl.

BEMÆRK: Det er bedst at bruge deres ASDM manager til at lave disse regler med.

Objekt

   object network 217.198.220.139--SMTP.HOTDATA.DK
    host 212.198.213.139
   object network WEB01.HOTDATA.DK
    host 192.168.130.3

NAT REGEL

Original source

   nat (OUTSIDE,INSIDE) 2 source static any any destination static 217.198.220.139--SMTP.HOTDATA.DK 192.168.130.15--SMTP.HOTDATA.DK no-proxy-arp description SMTP.HOTDATA.DK

Change source address

   nat (OUTSIDE,INSIDE) 2 source static any interface destination static 217.198.220.139--SMTP.HOTDATA.DK 192.168.130.15--SMTP.HOTDATA.DK no-proxy-arp description SMTP.HOTDATA.DK

ACCESS LIST bemærk om der er oprettet en objekt gruppe der dækker det samme behov som du har før du opretter en ny

   object-group service <>DM_INLINE_TCP_5 tcp
    port-object eq http
    port-object eq https
   access-list global_access line 4 extended permit tcp any object 192.168.130.30--WEB01.HOTDATA.DK object-group DM_INLINE_TCP_5

Example

object network SVPjan18outside
 host 217.198.220.151
object network SVPjan18inside
 host 192.168.151.111

nat (OUTSIDE,INSIDE) 2 source static any any destination static SVPjan18outside SVPjan18inside no-proxy-arp description SVP2018
nat (OUTSIDE,INSIDE) 2 source static any interface destination static SVPjan18outside SVPjan18inside no-proxy-arp description SVP2018

links