Nagios

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search

check sensor example program

Script

FreeBSD file /usr/local/libexec/nagios/check_humidity

#!/usr/bin/perl
# THIS IS A TEST DUMMY SERVICE
if (scalar(@ARGV) != 2) {
    print "Usage: $0 humidity_minimum humidity_maximum\n";
    exit 3;
}
my $hum_min = shift;
my $hum_max = shift;

open(TEMP, "/usr/bin/temp |");
while(my $line = <TEMP>) {
    if ($line =~ m/Humidity.+?(\d+)/ ) {
        my $humidity = $1;
        if ($humidity < $hum_min) {
         print "Humidity is low under $hum_min% and now $humidity%\n";
         exit 1;
        }
        if ($humidity > $hum_max) {
         print "Humidity is high over $hum_max% and now $humidity%\n";
         exit 2;
        }
        print "Humidity is OK. Now at $humidity%\n";
        exit 0;
    }
}

configuration

########################################################
# Folgende er tilfojet til filen
# /usr/local/etc/nagios/commands.cfg
# OBS: Paa nogle systemer hedder filen
#     /usr/local/nagios/etc/commands.cfg
define command{
    command_name  check_humidity
    command_line  $USER1$/check_humidity $ARG1
}
########################################################
#Flg. er tilfojet til filen
# /usr/local/etc/nagios/hosts.cfg som er en fil
# der beskriver en host. Filen vedlagt.
define service {
    use router-ping
    host_name localhost
    service_description Humidity
    check_command check_humidity!60 80
}

Links