Netværk I ITH1 oktober 2013/VLAN

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search
VLAN
configure terminal
!
! Sætter hostname
hostname SW1
!
! Opretter VLAN
vlan 10
 name Data1
vlan 20
 name Data2
vlan 99
 name MGMT
!
! Tilføjer porte til vlan 10
interface range fastethernet 0/1 - 12
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
 switchport nonegotiate
!
interface range fastethernet 0/13 - 23
 switchport mode access
 switchport access vlan 20
 switchport nonegotiate
!
interface  fastethernet 0/24
 switchport mode access
 switchport access vlan 99
 switchport nonegotiate
!
interface gi 1/1
 switchport mode trunk
 switchport trunk nativ vlan 999
 switchport nonegotiate
!
! Sætter management vlan
interface vlan 99
 ip address 192.168.99.10 255.255.255.0
 no shutdown
!
ip domain-name raelab.dk
!
crypto key generate rsa
!
username admin password cisco
!
line vty 0 15
 transport input ssh
 login local
!
end
!
copy run start