Policy-based connectivity

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search

Kate.png This article is under development....

Policy-Based Connectivity er at indføre regler og politikker fra virksomheden i netværket. Anvendte metoder for kan være

  • Filtrere trafikken baseret på afsender eller modtager adresser. (ACL)
  • Filtrere trafikken baseret på afsender eller modtager porte. (ACL)
  • Skjule interne netværk ved anvendelse af Route Filtering. (Alle netværk kan ikke ses alle steder)
  • Tilføje bestemte statiske Router i stedet for at anvende dynamiske Routnings protokoller.
  • Sikkerhed. For eksempel bestemte pakker er forbudt i bestemte områder af netværet. (ACL)
  • QoS mekanismer. Køer og prioritering af trafik.