Projektarbejde Uge 44 2017 - IT Kravspecifikation

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search


IT Kravspecifikation - Projektarbejde

Du og din gruppe udgør en IT Konsulent afdeling i et mindre IT konsulentfirma, som lever af at levere IT løsninger og de færdige systemer til små og mellemstore virksomheder.

Din gruppe får udleveret et 'udbudsmateriale' med ønsker fra en mindre dansk kommune der ønsker jeres bud på et velfungerende IT system.

Din gruppes opgave bliver nu - ud fra det udleverede materiale - at udforme en IT Kravspecifikation som en slags juridisk bindende aftale mellem dit firma og kommunen på hvad der så præcist som muligt skal leveres i form af et funktionelt IT system.

Se en mere detaljeret vejledning til udarbejdelsen af en IT Kravspecifikation her!

Se det udbudsmateriale fra Birksund kommune som i skal lave kravspec til her!


Gruppeinddeling

Holdet inddeles i mindre grupper á 3 - 4 personer, som hver udgør IT konsulent gruppen i et mindre firma

 • Gerne frivilligt :-)
 • Hvis det ikke fungerer, så inddeler underviseren holdet ved lodtrækning ;-)


Tidsplan, produkt & aflevering

 • Jeres gruppe skal - efter bedste evne - skrive et forslag til en IT Kravspecifikation
  • Dokumentet skal bestå af følgende sider:
   • Forside, med en titel på hvad der tilbydes, til hvem og fra hvem
   • Side 2 med Index, der henviser hvilke informationer der er på hvilke sider
   • Følgende sider med afsnit med specielle overskrifter som følger:
    • Formålet med selve opgaven / specifikationen
    • Definition af produktet
    • Funktionalitet
    • Begrænsning
    • Testkonditioner
  • Kravspecifikationen må maksimalt fylde 10 sider alt i alt
  • Der må meget gerne være et blok-diagram med som bilag, som viser jeres løsningsforslag
  • I har ca. 1 ½ dag til arbejdet
  • I skal aflevere gruppens løsningsforslag til adva@mercantec.dk
   • Sendes i PDF fomat senest fredag d. 3. november kl. 11.25


Evaluering & karaktergivning

 • Jeres indsendte kravspecifikation vil blive evalueret ud fra kvalitet og faglig relevans
 • Gruppen får en fælles karakter på 7-trinsskalaen i fagene Faglig kommunikation eller Service - del 2


Eksterne henvisninger

Find mere info om IT Kravspecifikation her:

</br>