Proprietær

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search

Et lidt negativt ladet udtryk, som ofte benyttes i edb-branchen til at beskrive bl.a. løsninger, produkter, programmel, protokoller, busser eller systemarkitekturer, som er bundet eller låst fast til en enkelt leverandør.

  • Proprietære systemer er ofte kendetegnet ved ikke-tilgængelig design-dokumentation og udstrakt ophavsretslig eller patentretlig beskyttelse, som gør det umuligt for andre leverandører at fremstille produkter, der kan anvendes sammen med det proprietære system.
  • For brugere udgør proprietære systemer således et virkeligt problem ved overgang eller migrering til andet udstyr.
  • Undertiden benyttes reverse engineering til at skabe produkter, som er kompatible med proprietært udstyr.
  • Den stigende brug af såvel internationale standarder som de-facto standarder har reduceret antallet af proprietære systemer til fordel for markedsmæssigt åbne systemer.