Quotes

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search

However beautiful the strategy, you should occasionally look at the results.

Winston Churchill

We must take change by the hand or rest assuredly, change will take us by the throat.

Winston Churchill

Democracy is the worst form of government except for all the rest.

Winston Churchill

Når mennesker der har magt, holder op med at lytte, så er det på tide at skifte dem ud

Astrid Lindgren

We don't see things as they are, we see things as we are.

Anais Nin

"UNIX is basically a simple operating system, but you have to be a genius to understand the simplicity."

Dennis M. Ritchie

If you are not criticized, you may not be doing much.

Donald H. Rumsfeld

"If 386BSD had been available when I started on Linux, Linux would probably never had happened."

Linus Torvalds

I know that you believe that you understood what you think I said, but I am not sure you realize that what you heard is not what I meant.

Robert McCloskey

I like pigs. Dogs look up to us. Cats look down on us. Pigs treat us as equals.

Winston Churchill

Failure is simply the opportunity to begin again, this time more intelligently.

Henry Ford

Typical embedded projects devote half the schedule to test and debugging. So does that mean the other half is, well, bugging?

Jack Ganssle

Courage is what it takes to stand up and speak; courage is also what it takes to sit down and listen. —– WINSTON CHURCHILL-

Danish Quotes

Der var fire personer som hed Alle, Nogle, Enhver og Ingen. Der var et vigtigt stykke arbejde, som skulle gøres, og Alle blev bedt om at gøre det. Alle troede at Nogle nok skulle gøre det.

Enhver kunne have gjort det, men Ingen gjorde det. Så brokkede Nogle sig over det, fordi det var Alles opgave. Alle mente at Enhver kunne gøre det, men Ingen indså at Alle ville lade være med at gøre det. Det endte med at Alle skældte Nogle ud for, at Ingen gjorde hvad Enhver kunne have gjort.

Unknown

Spørgsmål

Hvis en person er interesseret i svaret på et spørgsmål - er det ikke et dumt spørgsmål.

Unknown

Når en videnskabsmand udtaler sig om at noget er muligt - har han sansynligvis ret. Hvis han udtaler at noget ikke kan lade sig gøre - tager han sansynligvis fejl..

Arthur C. Clarke

Niels Bohr

Det modsatte af en korrekt erklæring er en falsk erklæring. Men det modsatte af en dybsindig sandhed kan meget vel være en anden dybsindig sandhed.

Søren Kierkegaard

Brudstykke af en ligefrem Meddelelse (1859)

"At man, naar det i sandhed skal lykkes een
at føre et Menneske hen til et bestemt Sted
først og fremmest maa passe paa
at finde ham hvor han er
og begynde der.

Dette er Hemmeligheden i al Hjælpekunst.
Enhver der ikke kan det,
han er selv i Indbildning,
naar han mener at kunne
hjælpe en Anden

og her resten for at få helheden med

For i Sandhed at kunne hjælpe en Anden,
maa jeg forstaae mere end han -
men dog vel først og fremmest
forstaae det, han forstaar.
Naar jeg ikke gjør det,
saa hjælper min
Mereforstaaen ham slet ikke.

Vil jeg alligevel gjøre min Mereforstaaen gjældende,
saa er det, fordi jeg erforfærdelig stolt,
saa jeg i Grunden i stedet for at gavne ham
egentlig vil beundres af ham.

Men al sand Hjelp begynder med Ydmygelser:
Hjælperen maa først ydmyge sig under Den,
han vil hjælpe, og herved forstaae,
at det at hjælpe ikke er at være
den Herskesygeste, men den Taalmodigste,
at det at hjælpe
er Villighed til indtil videre at finde sig i at have Uret,
og i ikke at forstaae,
hvad den Anden forstår."