Raid

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search

redundant array of inexpensive disks

RAID 0

Striping. Data ligger spredt over flere diske.

 • Antal diske: Minimum 2

Fordele

 • Hurtigere læsning af data da alle diske læser samtidig
 • Hurtigere skrivning af data da alle diske skriver samtidig

Ulemper

 • Ingen redundans. Hvis en disk fejler er data på alle diske korrupt.

RAID 1

Spejling (mirroring). Data på en disk er spejlet over på en eller flere andre diske.

 • Antal diske: Minimum 2

Fordele

 • Tilgængelighed. Hvis en disk fejler ligger dataene på spejlet.
 • Tilgængelighed. Hvis der anvendes forskellige controllere eller SAN's til hver disk.
 • Hurtigere læsning Hvis systemet tillader split seeks. (Flere diske læser samtidig forskellige områder)

Ulemper

 • Langsommere skrivning. (Data skal skrives til alle spejle)
 • Dyrere. Da der skal bruges dobbelt så mange diske.

RAID 3

striped disks with dedicated parity. Minimum to diske gemmer data striped og en disk gemmer paritetsinformation. Paritetsinformationen kan bruges til at genskabe data, hvis en diske fejler.

 • Antal diske: minimum 3. (2 til stripe og en til paritet)

Fordele

 • Tilgængelighed. Hvis en disk fejler kan dataene genskabes og systemet kører videre.
 • Hurtigere læsning af data da alle diske læser samtidig

Ulemper

 • Langsommere skrivning. (Data skal skrives til paritetsdisk også. Paritetsdisk er involveret i al skrivning. Kan blive en flaskehals)
 • Dyrere. Da der skal bruges en harddisk mere til paritetsinformationen.

RAID 5

striped disks with distributed parity. Minimum tre diske gemmer data striped. Paritetsinformation ligger på en anden disk. Minder om RAID 3 bortset fra der ikke er e´disk til paritetsinformationen, denne ligger spredt på alle diske. Paritetsinformationen kan bruges til at genskabe data, hvis en diske fejler.

 • Antal diske: minimum 3.

Fordele

 • Tilgængelighed. Hvis en disk fejler kan dataene genskabes og systemet kører videre.
 • Hurtigere læsning af data da alle diske læser samtidig

Ulemper

 • Langsommere skrivning. (Data skal skrives paritet også)
 • Dyrere. En del af diskenes kapacitet bruges til paritet.

Implementering

Hardware RAID

Software RAID

RedHat / CentOS / Ubuntu

 • se kommandoen mdadm

External links