Regler/AMU regler

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search
  1. Der står følgende i lovgivningen ”For kursister, der kan nå uddannelsens mål på kortere tid, er der mulighed for afkortning af varigheden på baggrund af en konkret vurdering af den enkelte.” Så der skal finde en merit vurdering sted for den enkelte kursist.
  2. Undervisningsmateriale kan ikke indgå under begrebet tillægspris, men vi kan sælge undervisningsmaterialet til dem som IV – det må dog ikke være en forudsætning for at deltage på kurset.