Regler/Oprydning

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search

Som udgangspunkt skal der ryddes op i alle lokaler fredag inden weekenden. I enkelte tilfælde kan undervisere give lov til at projekter kan stå weekenden over.

Er du i tvivl spørg din underviser.