Router on a stick project

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search

Router on a stick project

Logisk tegning over netværket

Router-on-a-stick Logisk tegning

Fysisk tegning over netværket

Router-on-a-stick Fysisk tegning

Konfiguration af Router - Trunk

Når der skal anvendes en TRUNK til en Router (Router-on-a-stick) skal der laves sub-interfaces til de forskellige VLAN der anvendes.

Trunkprotokollen IEEE 802.1Q

Trunkprotokollen 802.1Q til daglig kaldet DOT-one-Q, bliver pakkerne taggede (mærket) med fire ekstra Bytes der indsættes i Ethernet rammen. Se tegning herunder.

IEEE 802.1Q tagging


Der skal konfigureres et subinterface på routeren for hvert VLAN der anvendes.

Native VLAN

Der er et VLAN i 802.1Q protokollen der ikke tagges. Dette VLAN kaldes Native VLAN, og er som standard VLAN 1. Se konfigurationseksempel herunder.

interface fastethernet 0/0
 description Fysisk port
 no ip address
 no shutdown
!
interface fastethernet 0/0.1
 description Native VLAN – Teknik net
 encapsulation dot1q 1 native
 ip address 192.168.201.1 255.255.255.0
!
interface fastethernet 0/0.20
 description Elevnet
 encapsulation dot1q 20
 ip address 172.20.1.1 255.255.255.0
!
interface fastethernet 0/0.21
 description Undervisernet
 encapsulation dot1q 21
 ip address 172.21.1.1 255.255.255.0

Konfiguration af Switch - Trunk

På switchen skal vlans oprettes:

vlan 20
 name Elevnet
vlan 21
 name Undervisernet

Klient portene skal konfigureres til access vlan. Switchen ved nu at alt trafik der kommer ind af dette interface, hører til vlan 20.

interface fastethernet 0/1
 switchport mode access
 switchport access vlan 20

Tunk porten til routeren skal konfigureres til 802.1Q trunk, så alle pakker der forlader dette interface får en vlan markering.

interface fastethernet 0/24
 switchport mode trunk

Fejlfinding

Se om de definerede vlan er oprettet.

SW2#<input>show vlan</input>

VLAN Name               Status  Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1  default             active  Fa0/8, Fa0/9
20  Elevnet             active  Fa0/1, Fa0/5, Fa0/10, Fa0/11
                        Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/22
21  Undervisernet          active  Fa0/2, Fa0/3
22  Ledelsesnet           active
1002 fddi-default           act/unsup
1003 token-ring-default        act/unsup
1004 fddinet-default         act/unsup
1005 trnet-default          act/unsup

VLAN Type SAID    MTU  Parent RingNo BridgeNo Stp BrdgMode Trans1 Trans2
---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------
1  enet 100001   1500 -   -   -    -  -    0   0
100 enet 100100   1500 -   -   -    -  -    0   0
101 enet 100101   1500 -   -   -    -  -    0   0
102 enet 100102   1500 -   -   -    -  -    0   0
1002 fddi 101002   1500 -   -   -    -  -    0   0
1003 tr  101003   1500 -   -   -    -  -    0   0
1004 fdnet 101004   1500 -   -   -    ieee -    0   0
1005 trnet 101005   1500 -   -   -    ibm -    0   0

Remote SPAN VLANs
------------------------------------------------------------------------------


Primary Secondary Type       Ports
------- --------- ----------------- ------------------------------------------

Se om interfaces er konfigureret rigtigt:

H1S1#<input>show int status</input>

Port  Name        Status    Vlan    Duplex Speed Type
Fa0/1  Elevnet      connected  20     a-full  a-100 10/100BaseTX
Fa0/2  Undervisernet   notconnect  21      auto  auto 10/100BaseTX
Fa0/3  Undervisernet   connected  21     a-full  a-100 10/100BaseTX
...
Fa0/24 Trunk til Router  connected  Trunk   a-full  a-100 10/100BaseTX

DHCP

Eksempel på Cisco Router som DHCP server.

! 
ip dhcp excluded-address 172.20.1.1 172.20.1.49
ip dhcp excluded-address 172.20.1.201 172.20.1.254
!
ip dhcp pool ELEVNET
 network 172.20.1.0 255.255.255.0
 domain-name aarhusskole.dk
 default-router 172.20.1.1
 dns-server 208.67.222.222 
!

Hvilke adresser er lejet ud:

MANR1#<input>show ip dhcp binding</input>
Bindings from all pools not associated with VRF:
IP address     Client-ID/       Lease expiration    Type
          Hardware address/
          User name
192.168.100.100   0100.2186.9fc3.55    Mar 19 2009 12:23 PM  Automatic

For mere information on Cisco DHCP

NAT - Forbindelse til internettet

Forbindelse til Internettet er gennem MAN-Routeren som er tilsluttet en ADSL forbindelse.

Der er adgang til Internettet via MAN-Routeren der er sat op til at NAT. Der oversættes til ydersidens IP adresse dynamisk med Overload.

hostname MAN-R1
ip routing
!
interface FastEthernet0/0
 description Inside. Internal LAN til skoler
 ip address 192.168.100.254 255.255.255.0
 ip nat inside
!
interface FastEthernet0/1
 description Outside: Internet connection to ISP
 ip address dhcp
 ip nat outside
!
ip nat inside source list 38 interface FastEthernet0/1 overload
!
access-list 38 remark Tillad private IP addresser at nat'te ud
access-list 38 permit 10.0.0.0 0.255.255.255
access-list 38 permit 172.16.0.0 0.15.255.255
access-list 38 permit 192.168.0.0 0.0.255.255

For mere information on Cisco nat

OSPF

Alle routere kører OSPF area 1 og udsveksler routningsoplysninger således at alle kender alle.

passive-interface

Et passive-interface deltager i OSPF men der sendes ikke updates ud. Der kan ikke være OSPF naboer på et passive-interface. Brug passive-interface på de netværk hvor der sidder brugere. Brugerne kan jo have deres egne OSPF routere og injecte routes i vores net.....

MAN Routeren

MAN-R1 routeren melder default Route ud således at alle kan komme på Internettet.

hostname MAN-R1
!
router ospf 1
 log-adjacency-changes
 passive-interface FastEthernet0/1
 network 192.168.100.0 0.0.0.255 area 1
 default-information originate
!

Hvilke naboer har OSPF routeren

MANR1#<input>show ip ospf neighbor</input>

Neighbor ID   Pri  State      Dead Time  Address     Interface
192.168.201.1   1  FULL/DROTHER  00:00:32  192.168.100.1  FastEthernet0/0
192.168.202.1   1  FULL/DROTHER  00:00:34  192.168.100.2  FastEthernet0/0
192.168.203.1   1  FULL/BDR    00:00:34  192.168.100.3  FastEthernet0/0

Hold 1 til 4 OSPF opsætning

Routerne i holdene skal OSPF konfigureres. Eksempel vist herunder:

router ospf 1
 log-adjacency-changes
 passive-interface FastEthernet0/0.1
 passive-interface FastEthernet0/0.20
 passive-interface FastEthernet0/0.21
 passive-interface FastEthernet0/0.22
 network 192.168.100.0 0.0.0.255 area 1
 network 172.20.1.0 0.0.0.255 area 1
 network 172.21.1.0 0.0.0.255 area 1
 network 172.22.1.0 0.0.0.255 area 1

Access lists

Se siden Access-list Cisco IOS

Diverse nyttige kommandoer

Iriterende DNS-opslag ved stavefejl

Slå DNS opslag fra, hvis du har problemer med stavefejl i kommandoer der tager lang tid.

no ip domain-lookup

Irriterende beskeder på konsollen

Hvis du ikke ønsker "irriterende beskeder" på Consollen medens du konfigurerer.

terminal no console

Tiden passer ikke

Hvis du ønsker at uret altid passer skal der konfigureres ntp

ip name-server 208.67.222.222
ip domain-lookup
ntp server ntp.inet.tele.dk

Test med

MANR1#<input>show clock</input>
*12:51:04.925 UTC Wed Mar 18 2009
MANR1#show ntp associations

 address     ref clock    st  when  poll reach delay offset  disp
 ~194.239.134.10 .STEP.     16   -   64   0 0.000  0.000 15937.
 ~193.162.159.194 .GPS.      1   55   64   1 0.000  0.842 7937.5
 * sys.peer, # selected, + candidate, - outlyer, x falseticker, ~ configured
MANR1#show ntp status
Clock is unsynchronized, stratum 16, no reference clock
nominal freq is 250.0000 Hz, actual freq is 250.0000 Hz, precision is 2**24
reference time is 00000000.00000000 (00:00:00.000 UTC Mon Jan 1 1900)
clock offset is 0.0000 msec, root delay is 0.00 msec
root dispersion is 0.00 msec, peer dispersion is 0.00 msec
loopfilter state is 'CTRL' (Normal Controlled Loop), drift is 0.000000000 s/s
system poll interval is 64, never updated.

Switchporten lyser gult langt tid

Hvis switchporten lyser gult i ca. et minut er det fordi spanning-tree er enabled på porten. Du kan skifte til portfast på følgende måde således at porten forwarder med det samme.

interface range fastethernet0/1 - 24
 spanning-tree portfast

Hostnavne

Du kan ligge hostnavne ind i konfigurationen således man ikke behøver huske IP addresser.

ip host MANR1 192.168.100.254
ip host MANSW 192.168.100.253
ip host H1R1 192.168.100.1
ip host H1R2 192.168.100.2
ip host H1R3 192.168.100.3
ip host H1R4 192.168.100.4