STM32F107VC/timer2

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search

This sourrce code enables timer2 and initializes it for 10 interrupts pr. second.

/*----------------------------------------------------------------------------*
 * Name:  timer.c /HeTh@mercantec.dk                              *
 * Purpose: Initialize TIM2 and enable IRQHandler for TIM2          *
 * Alias:  Driver for TIM2                          *
 * Function to be called to initialize TIM2: timer_init()          *
 *----------------------------------------------------------------------------*/
#include "stm32f10x.h" 
#include "Board_LED.h" 
 
/*
 * TIM_DIER_UIE  == 1
 * TIM_CR1_CEN  == 1
 */
/*----------------------------------------------------------------------------
 * TIM2 initializer 'timer_init': used to initialize TIM2
 *---------------------------------------------------------------------------*/
void timer_init() {

  // Enable "timer 2" clock  (RCC->APB1ENR bit 0 = 1)
  RCC->APB1ENR |= 1;

  // Setting prescale value (72.000.000 / 7200 = 10000 Hz) (Side 403 Ref Manual)
  TIM2->PSC = 7200 - 1;
  
  // Autoload Register 10000 Hz - 1 (it starts at 0) (Side 354 Ref Manual)
  TIM2->ARR = 1000 - 1;
  
  // Enable IRQ interrupt for TIM2
  NVIC_EnableIRQ(TIM2_IRQn);
  
  // Enable interrupt on update
  TIM2->DIER |= TIM_DIER_UIE; // TIM_DIER_UIE = 1
  
  // Enable Counter   (TIM2_CR1 bit 0 = 1)
  TIM2->CR1 |= TIM_CR1_CEN; // TIM_CR1_CEN = 1
  
}/*----------------------------------------------------------------------------
 * TIM2 IRQHANDLER 'TIM2_IRQHandler': run when timer interrupts.
 *---------------------------------------------------------------------------*/
void TIM2_IRQHandler(void) __irq{
 // Resets the IRQ Handler
	static uint8_t ledState=0;
 TIM2->SR = 0;
	
	
	if ( ledState == 0 ) {
		LED_On(1);
		ledState=1;
	} else {
		LED_Off(1);
		ledState=0;
	}
}