Teachers Page/AMU tjekliste

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search

<accesscontrol>teacher</accesscontrol> Yderligere information omkring AMU processr findes på intranet.mercantec.dk -> andre afdelinger -> uddannelsesadministrationen -> AMU-Hvem gør hvad

Kursusmappen

Kursusmappen findes i postrummet, hvis den ikke er blevet afleveret i dueslaget på lærerværelset.
Findes den ikke nogle af stederne så kontakt administrationen.

Wireless Login

Der kan bestilles gæstelogin til kursisterne på http://bas.mercatec.dk -> Masseoprettelse
Vælge:

  • Masse-Mercantec
  • M-<initialer>

Kræver rettigheder

FVU Test

Kursister skal tilbydes en FVU test i dansk og Matematik. Det skal aftales med Christina og Bodil, hvis der er behov for en test, og hvornår de kører den i løbet af ugen.

  • Kursister fra Job Centeret skal have godkendelse af Job Centeret inden de kan tage en FVU-test. Da regningen bliver sendt til Job Centeret.
  • For andre kursister betaler kommunen.

Fravær

Fraværsregistrering af AMU kursister
Kursister må ikke have over 1 dags fravær pr. uge for at få udleveret et kursusbevis ved fagets afslutning.

Beviser

Beviser udleveres til kursisterne den sidste dag, inden afslutningen, såfremt de ikke har overskredet fraværs reglerne på AMU kurser.

Fredag eftermiddag

Hvis vi har kursister der følger et kursus med vores EUD elever, og som skal blive fredag eftermiddag, giver Mercantec selvfølgelig eftermiddags kage og kaffe.
MEN KAFFEN SKAL BESTILLES TO DAGE FØR!
Kan bestilles i kantinen med konto nr.: 2280101.4061.2305.194458
Template:Kantinebestilling

Afslutning af kurset

På sidste dag skal kursisterne evaluere kurset, både mundtligt til underviseren, og på viskvalitet.dk(med nøglen fra kursusmappen)
Kursisterne skal også introduceres for vores andre kurset fra kursuskalenderen[1].
Læg resultaterne fra Viskvalitet.dk målingen ind mappen med undervisning materialer, til fremtidig revision(Rapport 3+8).
Uddannelsesmappen afleveres til Sabrina i uddannelsesadministrationen.

Referencer

  1. Mail fra Mette af 27-01-2014 11:30