Teachers Page/Hovedforløb

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search

For at forenkle arbejdsgangen i forbindelse med rejseafregninger skal alle rejseafregninger med virkning fra 1. august 2012 være konteret inden de tilgår lønafdelingen.

Dvs. der skal udfyldes: Art - formål – ansvar – og evt. projektnummer.

Art
100 hvis der er tale om rejser i Danmark og 200 hvis der er tale om udlandsrejser.
Formål
Her skal I være opmærksomme på, at der er det rigtige formål på konteringen, hvilket især er yderst vigtigt på projektarbejde.
UVM – projekter – formål 6000
EU projekter – formål 7010
Andre projekter – formål 7060
Hvis der ikke er tale om projektarbejde, henvises til formålskontoplanen.
Ansvar
hvilken afdeling skal have udgiften.
Projektnummer
Det er vigtigt, at såfremt afregningen vedrører en aktivitet, der har et projektnummer, at dette påføres.
I skal være opmærksomme på, at det er projektnummeret (6 cifret) der skal påføres og IKKE fleksnummeret.
I bedes ligeledes være omhyggelige med at påføre adresserne, der er kørt fra og til.
Kontakt
Anita Korsgaard