Teachers Page/Svendeprøve

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search

<accesscontrol>teacher</accesscontrol>

IT H3

 • Karaktergivning samt honorar- og rejsegodtgørelse under IT-supporter svendeprøve:
  • Der gives en delkarakter ved fejlfindingen
  • Der gives en delkarakter til den mundtlige overhøring
  • De to delkarakterer lægges sammen og gennemsnittet udregnes - dette bliver den endelige karakter for selve svendeprøven
   • Der rundes altid opad, dvs. et 7-tal i fejlfinding og et 10-tal i overhøring giver f.eks. karakteren 10 til svendeprøven
 • Vigtigt:De originale karakterblanketter udfyldes med svendeprøvekarakteren og underskrives af både censorer og lærer lige efter prøverne
 • Censorerne udfylder skemaet til honorar og rejsegodtgørelse, hvorefter censorerne kan sendes hjem
 • Administration efter svendeprøverne
  • Der tages to kopier af karakterblanketterne
   • De originale blanketter afleveres til Heidi hurtigst muligt efter prøven
   • En kopi af blanketterne afleveres til Sonja kort tid efter prøven
   • Den sidste kopi af blanketterne kommes enkeltvis i en flot konvolut med elevens navn skrevet udenpå og afleveres af læreren til hver enkelt elev ved translokationen den sidste dag
  • Honorar- og rejsegodtgørelses skemaet afleveres også til Sonja kort tid efter svendeprøverne
  • Der gives karakterer i Elevplan hurtigst muligt efter prøven efter følgende retningslinjer:
   • Afsluttende prøve karakter = Gennemsnittet af karakteren i fejlfindingsprøven (praktisk prøve) samt karakteren i afsluttende projekt (Mundtlig prøve)
   • Afsluttende projekt karakter = Karakteren for den mundtlige prøve