Teleinstallationstekniker version 7 svendeprøve

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search

6.2.2

I alle trin og specialer er der en praktisk prøve, der består af systematisk fejlfinding til modulniveau på branchetypisk udstyr med hovedvægten lagt på systemforståelse og systematik i fejlsøgningsproceduren. De hjælpemidler, som er anvendt i undervisningen, må benyttes. Opgaven tildeles efter lodtrækning. Eleven udfører opgaven inden for 20 minutter. I specialet datatekniker har eleven 20 minutter til at forberede fejlsøgningen.

6.2.2.2

Prøven inden for trin 1 som teleinstallationstekniker består udover den i afsnit 6.2.2. nævnte prøve af en individuel mundtlig prøve med udgangspunkt i en praktisk opgave, der omfatter opbygning og projektdokumentation af teleteknisk udstyr til et anlæg. Opgaven udføres i et samarbejde mellem højst 4 elever. Opgaven tildeles efter lodtrækning. Opgaven udarbejdes inden for en varighed af 3 undervisningsdage, mens den mundtlige prøve varer 20 minutter inklusiv votering. Ved arbejdets afslutning afleverer den enkelte elev en projektdokumentation.