Tr

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search

To convert whitespace "tab" and "spaces" to a single space to make it

[root@mars ~]#echo -e "God    dag alle\tmand\t  \t  og kvinder." | tr -s "\t" ' '
God dag alle mand og kvinder.