User talk:Heth

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search
Dette er normal tekst
<input>dette er input tekst</input>
<error>Dette er error tekst</error>
<notice>Dette er notice tekst</notice>
<ignore>Dette er ignore tekst</ignore>

{{#ev:mercantube2|690FBE48-245B-6C9B-834D-51714E6F39D8|400|left|Introduction to Cisco Packet Tracer}} {{#ev:mercantube2|690FBE48-245B-6C9B-834D-51714E6F39D8||right|Velkommen til Mercantec}}

Installation

 • Alle elever oprettes i W2K8 (LDAP) evt. samme navn som i Cisco
 • Wiki+Moodle (LDAP)

Windows 7 som Access Point

Angreb på mars

 • 18. november 2010

Tid

Tidsregistrering
Dato år ugedag tid hvad kommentar
12/10 2010 Søndag 09:00-14:30 Forberede IP TECH III Startet på registrering
12/10 2010 Søndag 15:30-17:20 Network II opgave Maikaa

WIKI Extensions

 • GeeQuBox Store billeder med sortnet baggrund.

ToDo's

Mediawiki's

Video devices on Linux

 • V4L2 Video for linux two

Utilities

transcode

heth@MachoGPU:~$ <input>tcprobe -i /dev/video0</input>
[tcprobe] V4L video device
[tcprobe] summary for /dev/video0, (*) = not default, 0 = not detected
import frame size: -g 720x576 [720x576]
    frame rate: -f 25.000 [25.000] frc=3
   audio track: -a 0 [0] -e 44100,16,2 [48000,16,2] -n 0x1 [0x2000] (*)
heth@MachoGPU:~$ <input>tcprobe -i /dev/video0 -X</input>
* container:
      format: unknown file type
      source: '/dev/video0'
      frames: 0
     duration: 0:00:00.000
     SCR reset: 1
* video track #0:
      format: unknown
    frame size: 720x576
   aspect ratio: 0:0 (asr=0)
    frame rate: 25.000 (frc=3)
      bitrate: 0 kbps
   starting PTS: 0.0000
    frame time: 40 ms
* audio track #0:
     track id: 0
      format: 0x1
     channels: 2
    sample rate: 44100 Hz
  bits for sample: 16
      bitrate: 0 kbps
   starting PTS: 0.0000
   A/V sync hint: 0 frames/0 ms
     subtitles: no
heth@MachoGPU:~$ <input>transcode -i /dev/video0 -o /tmp/tc</input>
transcode v1.1.5 (C) 2001-2003 Thomas Oestreich, 2003-2009 Transcode Team
[transcode] V: auto-probing   | /dev/video0 (OK)
[transcode] V: import format  | (null) in (module=v4l2)
[transcode] A: auto-probing   | /dev/video0 (OK)
[transcode] A: import format  | PCM in (module=v4l2)
[transcode] V: AV demux/sync  | (1) sync AV at initial MPEG sequence
[transcode] V: import frame   | 352x288 1.22:1 encoded @ UNKNOWN
[transcode] V: bits/pixel    | 0.710
[transcode] V: decoding fps,frc | 25.000,3
[transcode] V: video format   | YUV420 (4:2:0) aka I420
[transcode] A: import format  | 0x1   PCM     [44100,16,2]
[transcode] A: export      | disabled
[transcode] V: encoding fps,frc | 25.000,3
[transcode] A: bytes per frame | 7056 (7056.000000)
[transcode] A: adjustment    | 0@1000
[transcode] V: IA32/AMD64 accel | sse3 sse2 sse mmx cmove asm
[transcode] warning: no option -y found, option -o ignored, writing to "/dev/null"
[transcode] V: video buffer   | 10 @ 352x288 [0x2]
[transcode] A: audio buffer   | 10 @ 44100x2x16
[import_v4l2.so] v1.6.2 (2008-10-25) (video) v4l2 | (audio) pcm
[export_null.so] v0.1.2 (2001-08-17) (video) null | (audio) null
[import_v4l2.so] critical: OSS_GETVERSION: Invalid argument
[transcode] critical: audio import module error: OPEN failed
[transcode] critical: failed to open input source