Wireshark

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search

Kom godt igang

Filtre

Filtre kan anvendes blandt andet til at sortere i pakkerne, således kun de interessante pakker vises.

Switch mirror porte

Remote capturing

Der findes forskellige måder at opsamle pakker på udstyr og analysere dem i Wireshark

RTP Protokollen

Det er ikke altid at Wireshark finder ud af at der er RTP pakker og viser dem som UDP pakker. Marker en pakke du ved er RTP og højreklik på den. Se billedet herunder. Dernæst vælges Decode as og RTP protokollen vælges

UDP pakke er markeret->højreklik på pakken og væl Decode as og vælg RTP

Port mirroring

Se artiklen Switch port mirroring for at se hvordan en switch kan programmeres til at sende en kopi af pakkerne til Wireshark

Network taps

Dual Comm

Local Links

External Links