1549 Computerteknologi

From Teknologisk videncenter
Revision as of 12:30, 9 June 2009 by Hethbot (talk | contribs) (Oprettet af autobot)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
1549 Computerteknologi
Fagnummer: 1549
Fagnavn: Computerteknologi
Varighed: 1,5 uger uge(r)
Gældende: 01-07-2008 og fremefter
Ordning: Version 7
Tilknyttet: IT-Supporter Kontorservicetekniker Teleinstallationstekniker Telesystemtekniker
Målpinde
1: Eleven kan ud fra et konkret opgave dimensionere en server/workstation, herunder foretage valg af processor, bundkort (single-/dual processor), ram, harddiskbestykning, videokort m.v.
2: Eleven kan foretage installation og konfiguration af RAIDsystemer med tilhørende drivere, valg af IRQ og DMA.
3: Eleven kan foretage installation og konfiguration af interne og eksterne backupenheder.
4: Eleven har viden om typiske fremgangsmåder for hvordan Bios opdateres på et serverbundkort, på en RAID- controllere m.v.
5: Eleven kan ud fra en given opgave, installere aktuelle standard operativsystemer og applikationer på en computer, samt foretage nødvendig tilpasning og opgradering af hardwaren.
6: Eleven kan, under hensynstagen til EMC- korrekt håndtering af udstyret og ud fra strukturerede metoder, foretage fejlfinding og -retning til modulniveau på servere, computere, monitorer, printere, scannere samt andre aktuelle perifere enheder, herunder anvende aktuelle diagnosticeringsprogrammer og måleinstrumenter.
7: Eleven kan anvende relevant dokumentation i forbindelse med fejlfinding og -retning på computerudstyr.
8: Eleven kan anvende et aktuel formular til opfølgende dokumentation for udført arbejde, samt et fejlregistreringsformular til fejl og mangler.
9: Eleven kan enten via en fysisk funktionstest, eller ved hjælp af testprogrammer afgøre, om computerudstyret og installeret software fungerer efter hensigten.
10: Eleven kan instruere og servicere en bruger i anvendelsen af en computer og tilhørende programmer.
IT-Supporter Version 7
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Bundet
Niveau: Rutineret
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
Kontorservicetekniker Version 7
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Bundet
Niveau: Rutineret
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
Teleinstallationstekniker Version 7
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Bundet
Niveau: Rutineret
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
Telesystemtekniker Version 7
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Bundet
Niveau: Rutineret
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.