7878 Kompmål: Data/komm.udd., Kontorservicetekniker

From Teknologisk videncenter
Revision as of 12:36, 9 June 2009 by Hethbot (talk | contribs) (Oprettet af autobot)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
7878 Kompmål: Data/komm.udd., Kontorservicetekniker
Fagnummer: 7878
Fagnavn: Kompmål: Data/komm.udd., Kontorservicetekniker
Varighed: 0,0 uger uge(r)
Gældende: 01-07-2008 og fremefter
Ordning: Version 7
Tilknyttet: Kontorservicetekniker
Målpinde
1: Eleven kan foretage installation og grundlæggende konfiguration af netværksenheder og fejlfinde på netværket i forbindelse med opbygning og vedligeholdelse af lokalnet.
2: Eleven kan deltage i design og opbygning af mindre lokalnet, herunder foretage installation og konfiguration af enheder i et netværk.
3: Eleven kan give instruktion, vejledning og service til brugere.
4: Eleven kan arbejde under hensyntagen til korrekt ESD- (Electro Static Discharge) og EMC-(Electro Magnetic Compability) håndtering og i overensstemmelse med gældende sikkerheds- og miljøregler.
5: Eleven kan indgå i forandringsprocesser ved optimering og effektivisering af produktioner.
6: Eleven kan foretage installation og konfiguration af opkoblinger og enheder i netværket, samt foretage fejlfinding på netværket i forbin-delse med opbygning og vedligeholdelse af lokalnet med ekstern opkobling.
7: Eleven kan installere, opgradere, konfigurere og anvende et serveroperativsystem, herunder foretage bruger- og ressourceadministration samt installation og konfiguration af værktøjer.
8: Eleven kan installere og konfigurere en server i forhold til server-services, herunder installere og konfigurere sikkerhed.
9: Eleven kan dimensionere, installere, konfigurere og opgradere hardware og software på en computer/server, herunder foretage fejlretning til modulniveau.
10: Eleven kan planlægge, installere, idriftsætte, vedligeholde og administrere serverløsninger på forskellige servertyper.
11: Eleven kan funktionsteste, fejlfinde og fejlrette på branchens udstyr til modul- og blokniveau, herunder at anvende måleudstyr.
12: Eleven kan foretage planlægning, installation, opsætning, opdatering, sammenkobling, justering og funktionsafprøvning af branchepro-dukter, både som stand-alone og som netværksløsninger, og kan desudenfejlfinde og fejlrette på branchens udstyr til modulniveau.
13: Eleven kan anvende måleinstrumenter, testprogrammer og dokumentationsmaterialer samt vejlede og supportere kunder og brugere omkring installation, opsætning og betjening af kontormaskiner med tilhørende programmer.
14: Eleven kan gennemføre installation og opsætning af trådløse netværk, herunder kryptering og styring af tilgang til netværket under hensyntagen til de tilhørende sikkerhedsproblematikker.
15: Eleven kan foretage mekaniske og elektriske justeringer ud fra produktspecifikationerne.
Kontorservicetekniker Version 7
Fagkategori: Kompetencemål
Fagtype: Bundet
Niveau: Uden niveau