2143 Netværksteknologi III

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search
2143 Netværksteknologi III
Fagnummer: 2143
Fagnavn: Netværksteknologi III
Varighed: 2,0 uger uge(r)
Gældende: 01-07-2008 og fremefter
Ordning: Version 7
Tilknyttet: IT-Supporter Datatekniker Kontorservicetekniker
Målpinde
1: Eleven kan, på niveau svarende til CCNP kurset, Building Multilayer Switched Networks v5 eller nyere, redegøre for principperne omkring multilayer switching i et Campus netværk
2: Eleven kan installere, konfigurere, administrere og opdatere Multilayer Switche i et netværk
3: Eleven kan redegøre for principperne omkring VLAN (Virtuel LAN) med tilhørende protokoller som VTP (VLAN Trunking Protocol) og DTP (Dynamic Trunking Protocol), og kan konfigurere et VLAN baseret netværk
4: Eleven kan redegøre for principperne omkring STP (Spanning-Tree Protocol), og kan foretage konfiguration heraf
5: Eleven kan redegøre for metoderne i inter-VLAN routing, og kan foretage konfiguration heraf
6: Eleven kan redegøre for de generelle principper i en Multilayer Switch, herunder principper der anvendes til at forbedre skalering og hastighed, og eleven kan foretage konfiguration heraf
7: Eleven kan redegøre for de forskellige metoder for implementering af redundans i et multilayer netværk
8: Eleven kan konfigure redundans i et multilayer switched netværk
9: Eleven kan redegøre for de grundlæggende principper omkring VoIP (Voice over IP) herunder problemstillinger i forbindelse hermed som f.eks. delay
10: Eleven kan konfigurere netværket til VoIP tjenester
11: Eleven kan ved hjælp af Access policies administrere netværkstrafikken på de forskellige lag
12: Eleven kan redegøre for og konfigurere Link Aggregation f.eks. Etherchannel
13: Eleven har kendskab til trusler mod sikkerheden i det switchede netværk og hvilke modforanstaltninger der findes
14: Eleven kan konfigurere foranstaltninger mod angreb på det switchede netværk
15: Eleven kan redegøre for Trådløse netværk herunder muligheden for roaming
16: Eleven kan installere og konfigurere WLANs med flere access points
17: Eleven har kendskab til radiobølgers udbredelse i og imellem bygninger, herunder forstyrrelser fra andre radiobaserede systemer
IT-Supporter Version 7
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Valgfri
Niveau: Avanceret
Bedømmelse: -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.
Anbefalet: 2734 Netværk III
Datatekniker Version 7
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Bundet
Niveau: Avanceret
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
Anbefalet: 2734 Netværk III
2735 Netværksteknologi I Giver bedre udbytte hvis eleven har haft Netværksteknologi I først
Kontorservicetekniker Version 7
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Valgfri
Niveau: Avanceret
Bedømmelse: -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.
Anbefalet: 2734 Netværk III