6272 Embedded Controller I/Oktober 2016

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search

Quiz

C

MSP430

Opgaver

MSP430/MSP430G2 Serial 1 project

Få stdio bibliotek til at virke

UART_poll.c

Indsæt følgende nederst i UART_poll.c

int putchar( int charout ) {
 cout( (char) charout );
 return(charout);
}

int getchar( void ) {
 int charin;
 charin = (int) cin();
 if ( (charin == 0x0d ) || (charin == 0x0a) ) { // CR or LF
  putchar( 0x0d );  // Output CR+LF
  putchar( 0x0a );
  return( 0x0a );   // Return LF
 } else { // Else other character 
  putchar( charin );
  return( charin );
 }
}

UART_poll.h

Indsæt følgende linier nederst i UART_poll.h

extern int putchar( int charout );
extern int getchar( void );

Main.c

Indsæt følgende include sætning øverst i main.c

#include <stdio.h>

Lysdioder port definitioner

#define SMALL_BOARD // Using MSP430G2553
//#define BIG_BOARD // Using MSP430F5529

#ifdef SMALL_BOARD
unsigned char volatile * const PORT1SEL = (unsigned char *) 0x0026;
unsigned char volatile * const PORT1SEL2 = (unsigned char *) 0x0041;
unsigned char volatile * const PORT1IN  = (unsigned char *) 0x0020;
unsigned char volatile * const PORT1OUT = (unsigned char *) 0x0021;
unsigned char volatile * const PORT1DIR = (unsigned char *) 0x0022;
#endif
#ifdef BIG_BOARD
unsigned char volatile * const PORT1SEL = (unsigned char *) 0x020a;
unsigned char volatile * const PORT1IN  = (unsigned char *) 0x0200;
unsigned char volatile * const PORT1OUT = (unsigned char *) 0x0202;
unsigned char volatile * const PORT1DIR = (unsigned char *) 0x0204;
unsigned char volatile * const PORT4SEL = (unsigned char *) 0x022b;
unsigned char volatile * const PORT4IN  = (unsigned char *) 0x0221;
unsigned char volatile * const PORT4OUT = (unsigned char *) 0x0223;
unsigned char volatile * const PORT4DIR = (unsigned char *) 0x0225;
#endif


#ifdef SMALL_BOARD
 *PORT1SEL &= ~(0x41); // Clear bit 1 and 6
 *PORT1SEL2 &= ~(0x41); // Clear bit 1 and 6
 *PORT1DIR |= 0x41;   // Port 1 direction: bit 1 and 6 as output 
 *PORT1OUT &= ~0x01;  // Port 1 bit 1=1 (Red LED on) bit 6 = 0 (Green LED off)
 
 while(1) {
   {
    for( tmp=0; tmp <= 50000 ; tmp++);
   *PORT1OUT ^= 0x41; // Invert port 1 bit 1 (RED) and bit 6 (GREEN)
   if ( *PORT1IN 
  }
 }
#endif
#ifdef BIG_BOARD
 *PORT1SEL &= ~(0x01); // Clear bit 1 
 *PORT1DIR |= 0x01;   // Port 1 direction: bit 1 as output 
 *PORT1OUT |= 0x01;  // Port 1 bit 1=1 (Red LED on)
 *PORT4SEL &= ~(0x80);
 *PORT4DIR |= 0x80;
 *PORT4OUT &= ~(0x80);
 while(1) {
   {
    for( tmp=0; tmp <= 50000 ; tmp++);
   *PORT1OUT ^= 0x1; // Invert port 1 bit 1 (RED) 
   *PORT4OUT ^= 0x80; // Invert port 5 bit 8 (GREEN) 
  }
 }
#endif

STRIN eksempel

#define ENTER 13
#define NULL 0
unsigned int strin( unsigned char *buf, int sizeofbuf ) {
 int i = -1; // så vi starter på 0
 
 
 if ( sizeofbuf == 0) { // hvis intet return 0
  return(0);
 }
 
 sizeofbuf--;
 
 do
 {
  i++;
  buf[i] = cin();
  cout(buf[i]);
 } while ((buf[i] != ENTER) && (i < sizeofbuf--)); // if enter is not and sizeobuf is less then 20, set last to null
 buf[i]=NULL;
 return (i);
}