DatateknikerV7/svendeprøve drejebog/klade

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search

<accesscontrol>teacher</accesscontrol> Der er tre parter i en svendeprøve

Drejebog for House of Technology

Før

Under

Efter

Drejebog for elever

Før

Under

Efter

Efter

Drejebog for skuemestre

Før

Under

Efter

NOTATER

Skumestre

 • Hvordan tildeles de. Har hørt de tildeles af det faglige udvalg. Men hvor står det??

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen se sidste side (15)

 • Censorer
 • Skolen udpeger censorer jf. bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser.
 • Disse kan med fordel udpeges fra det lokale erhvervsliv, alternativt fra en anden uddannelsesinstitution med hovedforløbet. Censorerne skal have den fornødne fagkundskab og skal opfylde habilitetskravene i henhold til bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser.
  • Har mailet Karina
 • Der skal laves et telefonmøde/skype med Skuemestrene så vi har fælles fodslag under prøverne
 • Rapport og bilag fra holdene sendes/mailes om fredagen før ugen med svendeprøver.
  • Skuemestre skal have tid til at læse rapporterne.

Undervisere

Her er en link til en svendeprøvemanual som jeg har fundet på www.industriensuddannelser.dk http://www.industriensuddannelser.dk/public/dokumenter/skuemestre/Afsluttende%20pr%F8ver%20datatekniker/pdf/dok2.pdf
Vær opmærksom på at skuemestre skal have tilsendt "bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelse" inden eksamen.


Krav til opgaver

Elever

Krav til rapporter

 • Se FoU projekt - Ikke gældende men kan anvendes vejledende.

Forberedelse til overhøring

Forberedelse til fejlfinding