Lokale Uddannelses Planer/Underviser notater

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search

<accesscontrol>teacher</accesscontrol>

Indledning

Datas LUP'er er lavet med indlejrede (Transcludede) artikler. En artikel indlejres i en anden artikel ved at skrive {{:ARTIKEL_NAVN}}. Det vil sige en ændring i en indlejret artikel, ændrer indholdet i alle sider der indlejrer den.

Der er følgende standard sider som kan indlejres:

Fag

Alle fag har en artikel for eksempel 6223 Netværk I som har en underartikel for eksempel 6223 Netværk I/LUP hvor fagets beskrivelse og evaluering skal ligge. Da det samme fag - for eksempel 6223 Netværk I forekommer både i IT-Supporter og Datatekniker uddannelserne, skal de kun rettes et sted.

Skolens vejledning til LUP'er

 • Når jeres LUP er lavet, så skal de lægges på \\vihcaopg10.global.local\lup (dette gælder både niv. 2 og niv. 3)
 • I skal selv lave en mappestruktur under \\vihcaopg10.global.local\lup, men I skal adskille uddannelserne mellem grundforløb og hovedforløb (på niv.2)
 • I forhold til layout skal I følge den stil, der er i de vedhæftede eksempler.
 • Det er centralt, at der i niv. 3 skal beskrives læringsmål, som er en omskrivning af alle de målpinde, der knytter sig til de forskellige projekter, og kogt ned til nogle centrale, konkrete mål, skrevet i et sprog, som eleverne kan forholde sig til

I niv. 3 skal I desuden komme omkring følgende punkter:

  • Varighed
  • Elevens arbejdstid – Der skal fremgå af beskrivelsen hvordan elevens arbejdstid svarer med undervisning, lektier, opgaver m.v. svarer til 37 timers ugentlig arbejde.
  • Læringsmiljø - her beskrives, hvordan eleverne skal arbejde med projektet eller lign.
  • Undervisningens/fagenes indhold
  • Elevens læringsmål – her beskrives konkret, hvad elevens skal lære i den konkrete undervisning. Det skal ikke bare være de mål der står i fagbeskrivelserne, men en omskrivning/konkretisering som gør målene forståelige for eleverne.
  • Evaluering/bedømmelse – her beskrives den løbende bedømmelse af eleven, samt den afsluttende bedømmelse. Bedømmelsen beskrives i forhold til de enkelte fag eller projekter, herunder skal bedømmelseskriteriet beskrives. Med andre ord skal der beskrives hvordan der løbende evalueres, og hvordan der gives en standpunktskarakter i faget.

(Beskrivelse af grundforløbsprøve og grundfagseksamen, skal ske i skolens eksamenshåndbog, og behøver således ikke beskrives nærmere her).

 • Omfanget af niv. 3 skal være af sådan en karakter, at det giver en god fornemmelse af forløbet, når man læser det igennem. I behøver ikke at beskrive alle detaljer, men samtidig skal I også passe på, at det ikke bliver for ukonkret.
 • Alle undervisningsforløb for elever i afdelingen, skal der laves en LUP for. Der skal derfor også laves selvstændige LUP for alle grundfag mv.
 • Deadline for færdiggørelsen af LUP er for længst overskredet . I forhold til de forløb der skal kører i foråret 2016, skal ALT være på plads, og det skal være lagt ind inden opstart i januar 2016.


gives afsluttende standpunktskarakterer, der udtrykker graden af den enkelte elevs opfyldelse af målene for faglig viden, indsigt og metode i den pågældende læreplan ved afslutningen af faget