Regler/fravaer

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search

Godkendt fravær

Bemærk: Kun godkendt fravær giver AUB godskrivning.

Hvad er AUB

 • AUB er en forkortelse for Arbejdsgivernes Uddannelses Bidrag.
 • AUB er blandt andet: Lønrefusion og befordringsgodtgørelse under elevernes skoleophold
 • Link til AUB hos ATP
 • Link til AUB hos UVM

Ikke godkendt fravær

 • Kørekort
 • Tandlæge
 • Læge
 • For sent fremmøde
 • Session
 • Begravelse
 • Alt andet som ikke er nævnt under Godkendt fravær

Registrering

Fravær registreres i Elevplan