Regler/Oprydning

From Teknologisk videncenter
< Regler
Revision as of 12:31, 11 November 2011 by Heth (talk | contribs) (Created page with "Som udgangspunkt skal der ryddes op i alle lokaler fredag inden weekenden. I enkelte tilfælde kan undervisere give lov til at projekter kan stå weekenden over. Er du i tvivl s...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Som udgangspunkt skal der ryddes op i alle lokaler fredag inden weekenden. I enkelte tilfælde kan undervisere give lov til at projekter kan stå weekenden over.

Er du i tvivl spørg din underviser.